+84-4-37450188

Bộ môn Nội Tiêu hóa

Cập nhật: 05/10/2023 15:30

BỘ MÔN NỘI TIÊU HOÁ

(Internal Gastroenterology Department)

 

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Công Long

Địa chỉ: Trung tâm Tiêu hoá – Gan mật, bệnh viện Bạch Mai

78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2021

2. Lãnh đạo bộ môn

- Tiền nhiệm (2012-2021): TS Vũ Trường Khanh (nguyên Trưởng Bộ môn), TS Nguyễn Công Long (Phó Trưởng Bộ môn), TS Vũ Hồng Anh (Phó Trưởng Bộ môn).

- Đương nhiệm (2021-nay): PGS.TS. Nguyễn Công Long - Trưởng Bộ môn, TS. Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng Bộ môn, TS. Vũ Hồng Anh – Phó Trưởng Bộ môn.

 

PGS.TS. Nguyễn Công Long - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng Bộ môn

TS. Vũ Hồng Anh - Phó Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

1. PGS.TS. Nguyễn Công Long

7. Ths.BSNT Nguyễn Văn Khanh

13. Ths.BSCKII Nguyễn Thị Thu Hiền

2. TS. Nguyễn Trường Sơn

8. Ths.BSNT Lê Vân Anh

14. ThS. Đặng Quang Nam

3. TS. Vũ Hồng Anh

9. Ths.BSNT Trịnh Thị Hồng Nhung

15. ThS. BSNT. Trần Thị Tân

4. TS Nguyễn Hoài Nam

10. ThS. Lưu Thị Minh Diệp

16. ThS. BSNTS Đặng Thị Lõn

5. TS Phạm Bình Nguyên

11. Ths.BSNT Lã Diệu Hương

 17. Ths.BSNT Đồng Thị Thu Thảo

6. TS Đỗ Nguyệt Ánh

12. ThS. BSNT. Nguyễn Nghệ Tĩnh

 18.Ths.BSNT Bùi Thanh Tùng

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1 Chức năng, nhiệm vụ đào tạo: 

- Quản lý chuyên môn về đào tạo và khoa học công nghệ

- Quản lý và tổ chức giảng dạy học phần khối kiến thức ngành y dược học cho mã ngành đại học gồm y đa khoa, dược học, răng hàm mặt, điều dưỡng và các mã ngành sau đại học: Đào tạo bác sỹ hệ nội trú, thạc sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II, tiến sĩ.

- Giảng dạy lâm sàng cho khối mã ngành Y khoa: Sinh viên Y Đa khoa, Dược học, răng hàm mặt.

- Giảng dạy lâm sàng cho khối mã ngành Y khoa sau đại học.

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình đào tạo đại học, sau đại học, chuyên khoa, các chương trình giáo dục khác được nhà Trường giao phó.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình dạy học cả lý thuyết và thực hành

4.2 Chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, chủ động khai thác và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước.

Bộ môn Nội Tiêu hoá, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Giới thiệu