+84-4-37450188

Bộ môn Pháp Y

Cập nhật: 05/10/2023 15:49

BỘ MÔN PHÁP Y

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Đức Nhự

Địa chỉ: số 41, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2021

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2021-nay): TS.BS Nguyễn Đức Nhự (Trưởng BM), TS.BS. Nguyễn Hồng Long (Phó Trưởng BM)

 

TS.BS. Nguyễn Đức Nhự - Trưởng Bộ môn

 

TS.BS. Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

1. TS.BS. Nguyễn Đức Nhự

3. ThS. Đào Hoàng Diễm

2. TS.BS. Nguyễn Hồng Long

4. Các cán bộ kiêm nhiệm khác

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Chức năng:

Bộ môn Pháp y là đơn vị cơ sở trực thuộc Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành Pháp y.

4.2. Nhiệm vụ:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:

- Hoàn thiện và phát triển chương trình, sách giáo khoa đào tạo định hướng Pháp y cho sinh viên y khoa.

- Xây dựng, hoàn thiện thủ tục và chương trình đào tạo chuyên ngành Pháp y cho các đối tượng:

+ Đại học: Bác sỹ chuyên khoa Pháp y, Bác sỹ đa khoa;

+ Sau đại học; Đào tạo liên tục.

- Phối hợp với Viện Pháp y Quốc gia – Bộ Y tế đào tạo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học các môn học thuộc chuyên ngành Pháp y.  

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Pháp y.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2021- nay

- Các giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, đảm bảo chất lượng giảng dạy cho các đối tượng dù nhân lực còn rất mỏng

- Đang dự thảo giáo trình giảng dạy pháp y.

Danh sách cán bộ trực thuộc