+84-4-37450188

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ

Cập nhật: 19/10/2023 11:29

BỘ MÔN PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ

 

Trưởng bộ môn: GS.TS. TRẦN THIẾT SƠN

Địa chỉ: Tầng 7 nhà A, Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1. Năm thành lập:2020

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2010-nay): GS.TS. Trần Thiết Sơn (Trưởng BM), ThS.BSNT Nguyễn Đình Minh (Phó Trưởng BM)

GS.TS Trần Thiết Sơn - Trưởng bộ môn

ThS.BSNT Nguyễn Đình Minh - Phó Trưởng bộ môn

3. Cán bộ của bộ môn

BSNT. Lương Thanh Tú

Ths.BSNT. Nguyễn Ngọc Tuấn

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Chức năng

Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ là đơn vị cơ sở trực thuộc trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội, chịu trách nhiệm chuyên môn trong các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ.

4.2. Nhiệm vụ

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:

- Hoàn thiện và phát triển chương trình, tài liệu đào tạo sinh viên y khoa.

- Xây dựng, hoàn thiện thủ tục và chương trình đào tạo chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ cho các đối tượng

       + Đại học: Giảng dạy trong các học phần của khối Ngoại chung cho Bác sỹ đa khoa.

       + Sau đại học: Đào tạo liên tục, định hướng, nội trú, cao học, nghiên cứu sinh, chuyên khoa I, II

- Phối hợp với Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn …, là cơ sở thực tập, giảng dạy lâm sàng cho các đối tượng học viên đại học hoặc sau đại học…

- Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

- Nghiên cứu khoa học: Phối hợp với Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn …, thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và các vấn đề liên quan.

- Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các đơn vị, tổ chức, các quốc gia về lĩnh vực Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

- Tham gia công tác khám, chẩn đoán và điều trị tại các cở sở thực hành về chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2021- nay

 - Biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo

Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

Danh sách cán bộ trực thuộc