+84-4-37450188

Bộ môn Phổi

Cập nhật: 21/04/2023 16:42

 

 

BỘ MÔN PHỔI

 

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung

Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Trung ương – 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

Điện thoại: 0912507993

Email: vietnhung@yahoo.com

1. Năm thành lập: 11/9/2019

2. Các cán bộ của bộ môn: 9

 Hiện đang công tác ở Bộ môn: 9

 PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, PGS.TS Bùi Mỹ Hạnh, PGS.TS Lê Trung Thọ, PGS.TS Lê Ngọc Hưng, PGS.TS Nguyễn Bình Hòa, TS.BS Hoàng Thanh Thủy, Ths.Bs Vũ Văn Thành, BSCKII Đặng Văn Khiêm.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học các lĩnh thực thuộc chuyên ngành phổi.

 - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Phổi.

 - Hợp tác và hội nhập: tham gia hệ thống đào tạo chuyên ngành phổi của các trường đại học y dược trong nước và hợp tác với các đơn vị, tổ chức quốc tế về lĩnh vực phổi và các vấn đề liên quan.

 - Tham gia công tác khám chữa bệnh chuyên khoa tại các cở sở thực hành.

 - Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, học viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn Phổi.

 a) Đào tạo đại học các học phần: Lao và Bệnh Phổi

 b) Đào tạo sau đại học các học phần: Lao và Bệnh Phổi

 c) Triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ chuyên sâu: Lao, Hen, COPD, Ung thư phổi, Nhiễm trùng phổi, Nấm phổi, Bệnh Phổi kẽ, phẫu thuật lồng ngực.

4. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2019 – 2020

 Tuy mới thành lập nhưng Bộ môn đã phối hợp với Bộ môn Lao và Bệnh Phổi, Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn giáo trình và giảng dạy có chất lượng, ngay trong điều kiện có dịch Covid 19.  

5. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

 - Đào tạo đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết, trách nhiệm

 - Hoàn thiện và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo đại học và sau đại học

 - Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học: cao học, tiến sỹ, chuyên khoa I, II

 - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc hô hấp

 - Hợp tác các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu