+84-4-37450188

Bộ môn Răng Hàm Mặt

Cập nhật: 24/06/2021 15:30

BỘ MÔN RĂNG HÀM MẶT

Chủ nhiệm bộ môn: GS. TS. Trình Đình Hải
Địa chỉ: Phòng 301, Nhà Y2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vnudental@gmail.com

 

1. Năm thành lập: 2012 

2. Lãnh đạo bộ môn:

GS. TS. Trịnh Đình Hải (CNBM), PGS. TS. Đào Thị Dung (Phó CNBM), TS. Phạm Dương Hiếu (Phó CNBM), TS. Đàm Văn Việt (Phó CNBM kiêm nhiệm)

3. Cán bộ bộ môn:

a, Hiện tại: GS. TS. Trình Đình Hải, PGS. TS. Đào Thị Dung, PGS. TS. Phạm Như Hải, TS. Đàm Văn Việt, TS. Phạm Dương Hiếu, PGS. TS. Đào Thị Dung, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hiền, ThS. BSNT. Đinh Diệu Hồng, ThS. BSNT. Trần Thị Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Anh Chi, BS. Đỗ Trần Quang Anh, BS. Vũ Lê Phương, ThS. Hoàng Thị Hường, BSNT. Trương Thị Mai Anh, BSNT. Đỗ Thị Thu Hương, ThS. Phạm Thị Huyền, KTV. Trần Hồng Vũ, KTV. Phạm Thế Duyệt.

b, Đã chuyển công tác: ThS. Hoàng Thị Hà Anh, ThS. Đỗ hải Vân, ThS. Lưu Hồng Hạnh.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a, Đào tạo đại học: phụ trách tổ chức và giảng dạy 34 học phần cho 2 ngành Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên.

b, Đào tạo sau đại học: phụ trách tổ chức và giảng dạy 13 học phần cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Răng hàm Mặt.

c, Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực nha khoa, cung cấp dịch vụ đào tạo liên tục theo nhu cầu của xã hội.

Giới thiệu