+84-4-37450188

Bộ môn Sản phụ khoa

Cập nhật: 17/06/2021 16:54

BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh

Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9 nhà B, Bệnh viện Phụ sản Hà Nôi.

Điện thoại: 0985259999

Email: bomonphusandhyddhqghn@gmail.com

1. Năm thành lập: 2012  

2. Các cán bộ của bộ môn:

PGS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh: Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn

PGS.TS Vũ Văn Du: phó giám đốc bệnh viện Phụ sản TW, phó chủ nhiệm bộ môn

PGS.TS. GVCC Nguyễn Ngọc Minh: giảng viên Bộ môn

Ths.BS. Trương Quang Vinh: giáo vụ bộ môn

Các giảng viên kiêm nhiệm: tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội và bệnh viện Phụ sản TƯ

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Đào tạo đại học các học phần:

Sản phụ khoa I, Sản phụ khoa II, Thực tập tốt nghiêp ( Sản phụ khoa), Tiền lâm sàng ( Sản phụ khoa).

Đào tạo sau đại học các học phần: hỗ trợ các chuyên nghành sau đại học khác

Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

Hướng nghiên cứu: Sản khoa, phụ khoa, Chẩn đoán trước sinh, Hiếm muộn- hỗ trợ sinh sản

Chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Đào tạo liên tục chuyên ngành Sản Phụ khoa, Đào tạo sau đại học.

Một số thành tích nổi bật giai đoạn

- Chủ nhiệm Bộ môn được Bằng khen Thành phố,  Sở y tế, Bộ Y tế, Chính phủ,  công dân tiêu biểu thủ đô, thầy thuốc nhân dân…

- Phó CN bộ môn được bằng khen Bộ y tế, thủ tướng chính phủ

- Bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.

 Định hướng ưu tiên phát triển:

- Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ, Bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ chuyên khoa cơ bản.

- Đào tạo đại hoc, sau đại học hỗ trợ các trường bạn.

Giới thiệu