+84-4-37450188

Bộ môn Sản phụ khoa

Cập nhật: 21/04/2023 16:40

BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA

 

Sản phụ khoa là 1 trong 4 bộ môn lâm sàng chính trong chương trình đào tạo y đa khoa

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh

Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9 nhà B, Bệnh viện Phụ sản Hà Nôi.

Điện thoại: 0985259999

Email: bomonphusandhyddhqghn@gmail.com

 

1. Năm thành lập: cùng năm thành lập khoa Y Dược 

2. Chủ nhiệm bộ môn : GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh

3. Các cán bộ của bộ môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn:

 GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh: Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn

 PGS Vũ Văn Du: phó giám đốc bệnh viện Phụ sản TW, phó chủ nhiệm bộ môn

 TS. GVCC Nguyễn Ngọc Minh: giảng viên Bộ môn, hợp đồng chuyên gia cao cấp.

 BS. NCS Trương Quang Vinh: giáo vụ bộ môn

 Các giảng viên kiêm nhiệm: tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội và bệnh viện Phụ sản TƯ: 30

  b) Đã nghỉ hưu (nếu có): 0

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): 0

 d) Đã mất (nếu có): 0

 4. Chức năng, nhiệm vụ:

 a) Đào tạo đại học các học phần:

 Sản phụ khoa I, Sản phụ khoa II, Thực tập tốt nghiêp ( Sản phụ khoa), Tiền lâm sàng ( Sản phụ khoa).

 b) Đào tạo sau đại học các học phần: hỗ trợ các chuyên nghành sau đại học khác

 c) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

 Hướng nghiên cứu: Sản khoa, phụ khoa, Chẩn đoán trước sinh, Hiếm muộn- hỗ trợ sinh sản

 Chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Đào tạo liên tục chuyên ngành Sản Phụ khoa, Đào tạo sau đại học.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn (năm thành lập) – 2020

 - Chủ nhiệm Bộ môn được Bằng khen Thành phố,  Sở y tế, Bộ Y tế, Chính phủ,  công dân tiêu biểu thủ đô…

 - Phó CN bộ môn được bằng khen Bộ y tế, thủ tướng chính phủ

 - Bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.

 6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ môn: tổ chức, công đoàn.

 - Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ, Bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ chuyên khoa cơ bản.

 - Đào tạo đại hoc, sau đại học hỗ trợ các trường bạn.

 

 Định hướng ưu tiên phát triển:

- Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ, Bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ chuyên khoa cơ bản.

- Đào tạo đại hoc, sau đại học hỗ trợ các trường bạn.

Giới thiệu