+84-4-37450188

Bộ môn Tai mũi họng

Cập nhật: 21/04/2023 16:24

BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG

 

Chủ nhiệm bá»™ môn: PGS.TS. Võ Thanh Quang

Địa chỉ: Phòng  Bá»™ môn, Tầng 5 nhà E, Bệnh  viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Ná»™i

Điện thoại: 024-37450188   Email: bomontaimuihongvnu@gmail.com

1. Năm thành lập: Năm 2014 

2. Lãnh đạo bá»™ môn: Chủ nhiệm bá»™ môn: PGS.TS.Võ Thanh Quang. Phó chủ nhiệm: TS.Lê Thanh Hải; PGS.TS.Đoàn Thị Hồng Hoa

3. Các cán bá»™ của bá»™ môn: 

Giảng viên cÆ¡ hữu: PGS.TS. Võ Thanh Quang,

PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa,

TS. Lê Thanh Hải,

PGS.TS. Lê Minh Kỳ,

TS. Nguyễn Tuấn Sơn,

ThS. Nguyá»…n  NhÆ° Đua,

ThS. Nguyá»…n Lê Hoa;

Giảng viên nhiệm: TS. Đào Đình Thi,

TS. Nguyá»…n Thị Khánh Vân,

BSCK II. Nguyá»…n  Tấn Quang.

4. Chức năng, nhiệm vụ: 

a) Đào tạo đại học: Học phần Tai MÅ©i Họng cho ngành Y Đa Khoa, Điều Dưỡng, Kỹ thuật Hình ảnh Y học...                                                                                          b) Đào tạo  sau  Ä‘ại học: Các học phần  bổ sung  các chuyên khoa gần chuyên  khoa Răng Hàm Mặt, Nhãn khoa, Nhi khoa. Chuẩn bị Ä‘ào tạo Thạc sỹ Tai mÅ©i họng.      c) Các hÆ°á»›ng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu những hợp bệnh Tai MÅ©i Họng khó chẩn Ä‘oán và Ä‘iều trị; Nghiên cứu giải pháp, cải tiến kỹ thuật giúp phát hiện và Ä‘iều trị bệnh lý Tai MÅ©i Họng làm giảm thời gian Ä‘iều trị và mau hồi phục.

Giới thiệu