+84-4-37450188

Bộ môn Tai mũi họng

Cập nhật: 21/04/2023 16:24

BỘ MÔN TAI MŨI HỌNG

 

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Võ Thanh Quang

Địa chỉ: Phòng  Bộ môn, Tầng 5 nhà E, Bệnh  viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37450188   Email: bomontaimuihongvnu@gmail.com

1. Năm thành lập: Năm 2014 

2. Lãnh đạo bộ môn: Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS.Võ Thanh Quang. Phó chủ nhiệm: TS.Lê Thanh Hải; PGS.TS.Đoàn Thị Hồng Hoa

3. Các cán bộ của bộ môn: 

Giảng viên cơ hữu: PGS.TS. Võ Thanh Quang,

PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa,

TS. Lê Thanh Hải,

PGS.TS. Lê Minh Kỳ,

TS. Nguyễn Tuấn Sơn,

ThS. Nguyễn  Như Đua,

ThS. Nguyễn Lê Hoa;

Giảng viên nhiệm: TS. Đào Đình Thi,

TS. Nguyễn Thị Khánh Vân,

BSCK II. Nguyễn  Tấn Quang.

4. Chức năng, nhiệm vụ: 

a) Đào tạo đại học: Học phần Tai Mũi Họng cho ngành Y Đa Khoa, Điều Dưỡng, Kỹ thuật Hình ảnh Y học...                                                                                          b) Đào tạo  sau  đại học: Các học phần  bổ sung  các chuyên khoa gần chuyên  khoa Răng Hàm Mặt, Nhãn khoa, Nhi khoa. Chuẩn bị đào tạo Thạc sỹ Tai mũi họng.      c) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu những hợp bệnh Tai Mũi Họng khó chẩn đoán và điều trị; Nghiên cứu giải pháp, cải tiến kỹ thuật giúp phát hiện và điều trị bệnh lý Tai Mũi Họng làm giảm thời gian điều trị và mau hồi phục.

Giới thiệu