+84-4-37450188

Bộ môn Tâm thần và Tâm lý học lâm sàng

Cập nhật: 21/04/2023 16:34

 

BỘ MÔN: TÂM THẦN VÀ TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG

 

Chủ nhiệm bộ môn: TSBS. Nguyễn Hữu Chiến

Địa chỉ: B12- Dự án 181-Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0912473741..

Email: .tschien2010@gmail.com

1. Năm thành lập: 2019

2. Chủ nhiệm bộ môn xưa và nay: TS.BS. Nguyễn Hữu Chiến

    Phó Chủ nhiệm bộ môn: TS.BS. Cao Văn Tuân, PGS.TS. Trần Thu Hương

3. Các cán bộ của bộ môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn: có 2 giảng viên cơ hữu và 17 giảng viên thỉnh giảng. Gồm: 3 PGS, 8 TS, 5 BSCK2, 3 Thạc sĩ.

 b) Đã nghỉ hưu (nếu có): không 

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): không

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 a) Đào tạo đại học các học phần: Đào tạo học phần tâm thần học và tâm lý lâm sàng cho sinh viên Y5 hệ Bác sĩ Đa khoa 

 b) Đào tạo sau đại học các học phần: Tham gia đào tạo Bs Chuyên khoa 1, BS Chuyên khoa 2; thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành y dược và tâm lý lâm sàng

 c ) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

 - Nghiên cứu các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tâm lý lâm sàng

 - Chuyển giao các kỹ thuật như và cung cấp các dịch vụ: các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp, các trắc nghiệm tâm lý, kỹ thuật trị liệu tâm lý

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2019 – 2020

 - Chủ trì và đang thực hiện 2 đề tài NCKH cấp cơ sở.

 - Đang tiến hành biên soạn Gíao trình tâm thần học dành cho hệ Y đa khoa.

6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

- Xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo học viên sau đại học.

- Xây dựng các chương trình và mở các lớp đào tạo đào tạo liên tục: Sức khỏe tâm thần, trị liệu tâm lý trẻ em và người lớn

- Tổ chức nghiên cứu khoa học về SKTT và tâm lý lâm sàng…

 

Giới thiệu