+84-4-37450188

Bộ môn Ung thư và Y học hạt nhân

Cập nhật: 24/06/2021 15:30

BỘ MÔN UNG THƯ VÀ Y HỌC HẠT NHÂN

 

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Mai Trọng Khoa

Phó chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Phạm Cẩm Phương

Địa chỉ: Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

 

1. Năm thành lập: 2019

2. Lãnh đạo bộ môn xưa và nay:

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Mai Trọng Khoa (2019 đến nay)

Phó chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS Phạm Cẩm Phương (2019 đến nay)

Trước đây, bộ môn tham gia giảng dạy tại bộ môn liên chuyên khoa

3. Các cán bộ hiện đang công tác ở Bộ môn:

GS. TS. BS. Mai Trọng Khoa

PGS.TS. BS. Phạm Cẩm Phương

TS. BS. Nguyễn Quang Hùng

TS. CNSH. Nguyễn Thuận Lợi

ThS. KS. Trần Văn Thống

ThS. BSNT. Lê Viết Nam

ThS. BSNT. Nguyễn Đức Luân

ThS. BS. Bùi Quang Lộc

ThS. BS. Lê Văn Long

ThS. BSNT. Vũ Thị Huyền

CN. Nguyễn Thị Loan

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học:

- Học phần hóa dược phóng xạ cho đối tượng sinh viên ngành dược

- Học phần y học hạt nhân cho đối tượng sinh viên ngành y

- Học phần y học hạt nhân cho đối tượng sinh viên ngành hình ảnh y học

- Học phần ung thư cho đối tượng sinh viên ngành y

- Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

b) Đào tạo sau đại học:

- Đào tạo Bác sỹ nội trú, thạc sỹ, nghiên cứu sinh

c) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

- Tập trung  nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chẩn đoán và điều trị, cải thiện chất lượng sống của người bệnh

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học trong nước, ngoài nước

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy cho 2 lĩnh vực Ung thư và Y học hạt nhân

- Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư

- Chẩn đoán và điều trị các bệnh bằng kỹ thuật y học hạt nhân

- Phối hợp với các bộ môn thuộc khoa y dược, các trường đại học, bệnh viện, các cơ sở ung thư và y học hạt nhân khác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển chuyên ngành ung thư và y học hạt nhân

Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2010-2020

- Cán bộ Bộ môn nhận được nhiều bằng khen cao quý từ Đảng và Nhà nước: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học về Công nghệ, thầy thuốc nhân dân, giảng viên cao cấp, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, …

- Đào tạo sinh viên: 117 sinh viên lớp hóa dược phóng xạ, 83 sinh viên lớp ung thư, 102 sinh viên lớp y học hạt nhân.

- Hướng dẫn 25 khóa luận tốt nghiệp: 7 sinh viên ngành dược, 18 sinh viên ngành y

 

Giới thiệu