+84-4-37450188

Bộ môn Ung thư và Y học hạt nhân

Cập nhật: 21/04/2023 16:21

BỘ MÔN UNG THƯ VÀ Y HỌC HẠT NHÂN

 

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS Mai Trọng Khoa

Địa chỉ: Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Điện thoại: 0913364542

Email: khoa.maitrong@gmail.com

1. Năm thành lập: 2019

2. Lãnh đạo bộ môn xưa và nay: Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Mai Trọng Khoa (2019 đến nay)

 Phó chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS Phạm Cẩm Phương (2019 đến nay)

 Trước đây, bộ môn tham gia giảng dạy tại bộ môn liên chuyên khoa

3. Các cán bộ hiện đang công tác ở Bộ môn: GS. TS. BS. Mai Trọng Khoa, PGS.TS. BS. Phạm Cẩm Phương, TS. BS. Nguyễn Quang Hùng, TS. CNSH. Nguyễn Thuận Lợi, ThS. KS. Trần Văn Thống, ThS. BSNT. Nguyễn Đức Luân, ThS. BSNT. Lê Viết Nam, ThS. BS. Lê Văn Long, CN. Nguyễn Thị Loan.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 a) Đào tạo đại học các học phần:

 - Học phần hóa dược phóng xạ cho đối tượng sinh viên năm thứ 4 ngành dược

 - Học phần y học hạt nhân cho đối tượng sinh viên năm thứ 4 ngành y

 - Học phần ung thư cho đối tượng sinh viên năm thứ 5 ngành y

 - Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

 b) Đào tạo sau đại học các học phần:

 - Xây dựng đề án đào tạo thạc sỹ chuyên ngành điện quang và y học hạt nhân

 c) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

 - Tập trung nâng cao nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chẩn đoán và điều trị, cải thiện chất lượng sống của người bệnh

 - Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư

 - Chẩn đoán và điều trị các bệnh bằng kỹ thuật y học hạt nhân

 - Phối hợp với các bộ môn thuộc khoa y dược, các trường đại học, bệnh viện, các cơ sở ung thư và y học hạt nhân khác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển chuyên ngành ung thư và y học hạt nhân

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2010-2020

 - Đào tạo sinh viên: 117 sinh viên lớp hóa dược phóng xạ, 83 sinh viên lớp ung thư, 102 sinh viên lớp y học hạt nhân.

 - Hướng dẫn 25 khóa luận tốt nghiệp: 7 sinh viên ngành dược, 18 sinh viên ngành y

6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

 - Biên soạn giáo trình đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành ung thư và y học hạt nhân

 - Xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học (Bác sĩ nội trú, cao học, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II) thuộc chuyên ngành ung thư và y học hạt nhân

 - Xây dựng chương trình đào tạo các chứng chỉ hỗ trợ ngắn hạn cho các chuyên ngành khác như giải phẫu bệnh, điện quang…

 - Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ung thư và y học hạt nhân.

 - Tăng cường công tác khám chữa bệnh thuộc chuyên ngành ung thư và y học hạt nhân

 - Triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị

 - Tăng cường hợp tác với các bộ môn trong trường, các trường đại học, các cơ sở đào tạo, bệnh viện

 - Tăng cường hợp tác quốc tế.

 

Giới thiệu