+84-4-37450188

Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện

Cập nhật: 09/10/2023 15:19

BỘ MÔN Y HỌC CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

 

Trưởng bộ môn: GS. TS. BS. Nguyễn Gia Bình

Địa chỉ: Phòng Bộ môn, Phòng 306 Tầng 3 nhà B, Bệnh viện E, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

I/ Ngày thành lập: 24/05/ 2023

II/ Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm (2023-nay): 

TS. BS. Nguyễn Gia Bình - Trưởng Bộ môn

TS. BS. Nguyễn Đức Chính - Phó trưởng Bộ môn

BS. Nguyễn Thành - Phó trưởng Bộ môn

GS. TS. BS. Nguyễn Gia Bình - Trưởng Bộ môn

PGS. TS. BS. Nguyễn Đức Chính (Phó trưởng Bộ môn)

TS. BS. Nguyễn Thành (Phó trưởng Bộ môn)

III/ Các cán bộ của bộ môn (Giảng viên thỉnh giảng)

 1. BS. Nguyễn Hoàng Long (Bệnh viện Việt Đức)
 2. CKII. Phạm Xuân Hiếu (Bệnh viện E)
 3. CKII. Trần Tuấn Anh (Bệnh viện Việt Đức)
 4. CKII. Trần Anh Thắng (Trung tâm cấp cứu 115)
 5. BSNT. Nguyễn Văn Hiếu (Bệnh viện E)
 6. BS. Trịnh Kế Điệp (Bệnh viện Việt Đức)
 7. BS. Nguyễn Đình Thuyên (Bệnh viện E)
 8. BS. Lê Thị Thương (Bệnh viện E)
 9. BS. Đỗ Quốc Phong (Bệnh viện E)

IV/ Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng: Bộ môn thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào phục vụ cộng đồng của một ngành hay một số ngành, chuyên ngành liên quan đến đào tạo trong lĩnh vực chuyên ngành cấp cứu ngoại viện.
 2. Nhiệm vụ: Bộ môn có các nhiệm vụ sau:
 3. Xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo, hoàn thiện nội dung học phần; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung các học phần thuộc bộ môn quản lý;
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà Trường;
 5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức dự giờ, sinh hoạt khoa học và hoạt động cộng đồng.

- Hoạt động cộng đồng: Triển khai, đánh giá và báo cáo hoạt động cộng đồng theo quy định của Nhà trường.

 1. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đáp án, chấm thi kết thúc các học phần liên đến chuyên ngành đào tạo đảm nhiệm; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người học theo quy định của Nhà trường;
 2. Tham gia đào tạo các khóa đào tạo liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn.
 3. Chịu trách nhiệm chính trong công tác tự đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo thuộc Bộ môn quản lý.
 4. Đề xuất và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng.
 5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các phòng thí nghiệm/cơ sở thực hành, cơ sở vật chất và trang thiết bị khác của bộ môn.
 6. Chịu trách nhiệm quản lý viên chức thuộc bộ môn; xây dựng kế hoạch và thực hiện phát triển đội ngũ của bộ môn;
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đơn vị các cấp phân công.

-  Phối hợp với Các bệnh viện, Cơ sở y tế, Các Trung tâm Cấp cứu 115 toàn quốc, các cơ sở cấp cứu ngoại viện công và tư , các cơ sở đào tạo thực hành và mô phỏng (simulation) nhằm mục đích đào tạo về cấp cứu cho nhân viên y tế (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cấp cứu, sinh viên y .. ) và các lực lượng khác (cảnh sát, cứu hộ cứu nạn, lái xe , người tình nguyện ...  và các đối tượng có nhu cầu).

Danh sách cán bộ trực thuộc