+84-4-37450188

Bộ môn Y học Thể thao

Cập nhật:

BỘ MÔN Y HỌC THỂ THAO

 

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Võ Tường Kha

Địa chỉ: Phòng 332, Tầng 3, Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Đ. Đỗ Xuân Hợp, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

1. Năm thành lập:2021, theo Quyết định số 871/QĐ-ĐHYD ngày 20/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm (2016-nay):

                                                                                                 

Trưởng Bộ môn, giảng viên cơ hữu

 PGS.TS.BS. Võ Tường Kha

Phó trưởng Bộ môn, giảng viên cơ hữu

BSCK2. Vũ Thị Thu Thủy

Danh sách cán bộ trực thuộc