+84-4-37450188

Bộ môn Dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình

Cập nhật: 24/06/2021 15:21

BỘ MÔN DINH DƯỠNG LÂM SÀNG VÀ Y HỌC GIA ĐÌNH

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đỗ Huy

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn tại Viện Dinh dưỡng, Hà Nội

Điện thoại: 02437450188 (số lẻ 406)    Email: huynd.ump@vnu.edu.vn

 

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn: TS. Nguyễn Đỗ Huy (CNBM),

PGS.TS. Trần Thúy Nga (Phó CNBM).

3. Cán bộ bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Đỗ Huy,

PGS.TS. Trần Thúy Nga,

PGS. TS. Lê Hồng Hảo,

PGS.TS Phạm Trung Kiên,

TS. Hoàng Thu Nga,

TS. Đỗ Thị Phương Hà,

ThS. Đặng Đức Ngọc,

ThS. Hoàng Thị Thảo Nghiên,

CN. Nguyễn  Trang Nhung.

4. Chức năng, nhiệm vụ
a) Đào tạo đại học: Đào tạo chương trình Dinh dưỡng và Y học gia đình cho sinh viên đại học và sau đại học của các chuyên ngành Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Dược, đào tạo Cử nhân dinh dưỡng.
b) Đào tạo sau đại học:Thạc sỹ dinh dưỡng lâm sàng/y học, tiến sỹ dinh dưỡng lâm sàng/y học.
c) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu về dinh dưỡng lâm sàng và Y học gia đình; triển khai các hoạt động nghiên cứu cho đào tạo tại thực địa; hợp tác quốc tế về lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng và cộng đồng.

Giới thiệu