+84-4-37450188

Phòng ĐT&CTHSSV

Cập nhật: 21/04/2023 16:33

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Phụ trách Phòng: ThS. Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ: Phòng  303,  nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37450188 (số lẻ 303)  Email: daotaokhoayduoc@gmail.com

1. Năm thành lập: 2011

2. Phụ trách Phòng Đào tạo & CTHSSV

 - Giai đoạn từ năm 2011 đến 2017:

   + PGS.TS. Phạm Trung Kiên -Trưởng phòng

   + ThS. Nguyễn Đắc Dũng - Phó Trưởng phòng

 - Giai đoạn 2017- tháng 11/2019:

   + PGS.TS. Dương Thị Ly Hương - Trưởng phòng

   + ThS. Nguyễn Đắc Dũng - Phó Trưởng phòng

 - Giai đoạn từ tháng 11/2019 đến nay:

   + ThS. Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng phòng Phụ trách

   + ThS. Nguyễn Đắc Dũng - Phó Trưởng phòng

   + ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng

3. Cán bộ Phòng ĐT&CTHSSV

Họ và tên

Trình độ

chuyên môn

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

ThS. Nguyễn Thành Trung

Bác sĩ

CN. Đào Thủy Tiên

Kế toán

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

Quản lý giáo dục

CN. Nguyễn Thị Hồng Loan

Quản lý giáo dục

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

Kỹ thuật hóa học

KS. Vũ Thị Giang

Kỹ thuật hóa học

ThS. Nguyễn Hải Ninh

Công nghệ thông tin

CN. Nguyễn Huy Mỹ Hạnh

Quản lý giáo dục

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Quản lý giáo dục

KTV. Phạm Hằng Nga

Dược học

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 4.1. Chức năng:

   Tham mưu và giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo đại học và sau đại học bao gồm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, giám sát công tác dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện; Tham mưu, giúp việc Chủ nhiệm Khoa về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý sinh viên và học viên.

 4.2. Nhiệm vụ:

   Công tác đào tạo: Xây dựng, tổ chức và quản lý chương trình đào tạo.

   Công tác sinh viên: Tổ chức triển khai các hoạt động về chính trị tư tưởng; Tiếp nhận và quản lý sinh viên, học viên sau đại học; Tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên;….

5. Kết quả hoạt động của Phòng ĐT&CTHSSV:

 5.1.  Công tác Đào tạo

 a/ Xây dựng chương trình đào tạo

   Với triết lý tận dụng thế mạnh, tiềm năng khoa học cơ bản của một trường đại học hàng đầu của Việt Nam, Phòng đã phối hợp với các Bộ môn trong việc xây dựng và tổ chức đào tạo theo mô hình đào tạo “a”+”b”, trong đó phần “a” là các học phần do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức đào tạo, phần “b” do Khoa Y Dược tổ chức. Mô hình này cho thấy sinh viên Y Dược đã được cung cấp khối kiến thức cơ bản rất vững chắc đáp ứng yêu cầu đào tạo “Bác sỹ-Nhà khoa học” và “Dược sĩ-Nhà khoa học” của Khoa Y Dược.

   Về đào tạo thực hành, Phòng đã xây dựng và triển khai đào tạo thực hành tại các bệnh viện như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Răng hàm mặt TW, Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện E, Bệnh viện TMH TW, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện TW Quân đội 108, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an…. bên cạnh đó là các công ty Dược phẩm như: Công ty Dược phẩm TW1, Công ty Dược phẩm Quảng Bình, Công ty Dược phẩm Trường Thọ, Công ty Dược phẩm Hoa Linh …. Đây là cơ hội rất lớn cho sinh viên tích lũy kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

 b/ Triển khai đào tạo

 * Đào tạo Đại học:

   Ngay từ khi thành lập, Phòng đã xây dựng đề án và được ĐHQGHN phê duyệt cho tuyển sinh 02 ngành Y đa khoa và Dược học. Sau 05 năm đào tạo với 528 sinh viên và đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 51 sinh viên khóa đầu tiên. Từ năm 2017 đến nay, Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Khoa và phối hợp với các đơn vị có liên quan để mở các mã ngành đào tạo mới là: Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật xét nghiệm hình ảnh, Điều dưỡng. Tính đến năm học 2020-2021, tổng số chương trình đào tạo trình độ đại học là 06 chương trình với tổng số sinh viên là 1.846 sinh viên, trong đó có 306 Bác sỹ và Dược sỹ đã tốt nghiệp.

 * Đào tạo sau đại học:

   Tháng 10/2020, được sự đồng ý của ĐHQGHN, Khoa Y Dược bắt đầu tuyển sinh sau đại học với 03 chuyên ngành (Răng Hàm Mặt, Nhi Khoa, Mắt (Nhãn khoa)) với tổng số 45 chỉ tiêu.

 c/ Liên kết đào tạo

   Bên cạnh việc liên kết đào tạo thực hành với các bệnh viện và công ty dược trong nước, Phòng phối hợp với bộ phận Hợp tác Phát triển xây dựng và triển khai các hoạt động trao đổi sinh viên với các nước trên thế giới như: Đại học Mahidol (Thái Lan), Đại học Kyoto (Nhật Bản); tổ chức khai giảng lớp đào tạo Thạc sỹ khoa học điều dưỡng đầu tiên ở Việt Nam, liên kết với Khoa Điều dưỡng Đại học Mahidol Thái Lan (2014).

 5.2. Công tác học sinh sinh viên

   Hàng năm, Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ công chức và sinh viên. Tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa cho cán bộ và sinh viên. Tổ chức tuần lễ hội nhập cho sinh viên đầu khóa để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, phổ biến quy chế, nội quy và giới thiệu truyền thống của Khoa, các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học,….Tổ chức đánh giá, nhận xét và cho điểm rèn luyện của sinh viên, tổ chức xét học bổng cho sinh viên và học viên sau đại học. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên, hội chợ việc làm,….

6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

   Ngày 27/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Y Dược. Vì vậy, Phòng ĐT&CTHSSV sẽ kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng kế hoạch quản lý đào tạo phù hợp với điều kiện mới, mô hình mới để từng bước phát triển, hoàn thiện mô hình trường đại học khoa học sức khỏe đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực với các hoạt động chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao tri thức và cung cấp dịch vụ.

 

 

Giới thiệu