+84-4-37450188

Phòng ĐT&CTHSSV

Cập nhật: 21/04/2023 16:33

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Phụ trách Phòng: ThS. Nguyá»…n Thành Trung

Địa chỉ: Phòng  303,  nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i

Điện thoại: 024.37450188 (số lẻ 303)  Email: daotaokhoayduoc@gmail.com

1. Năm thành lập: 2011

2. Phụ trách Phòng Đào tạo & CTHSSV

 - Giai Ä‘oạn từ năm 2011 đến 2017:

   + PGS.TS. Phạm Trung Kiên -Trưởng phòng

   + ThS. Nguyá»…n Đắc DÅ©ng - Phó Trưởng phòng

 - Giai Ä‘oạn 2017- tháng 11/2019:

   + PGS.TS. DÆ°Æ¡ng Thị Ly HÆ°Æ¡ng - Trưởng phòng

   + ThS. Nguyá»…n Đắc DÅ©ng - Phó Trưởng phòng

 - Giai Ä‘oạn từ tháng 11/2019 đến nay:

   + ThS. Nguyá»…n Thành Trung - Phó Trưởng phòng Phụ trách

   + ThS. Nguyá»…n Đắc DÅ©ng - Phó Trưởng phòng

   + ThS. Nguyá»…n Thị Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng

3. Cán bá»™ Phòng ĐT&CTHSSV

Họ và tên

Trình Ä‘á»™

chuyên môn

Họ và tên

Trình Ä‘á»™ chuyên môn

ThS. Nguyá»…n Thành Trung

Bác sÄ©

CN. Đào Thủy Tiên

Kế toán

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

Quản lý giáo dục

CN. Nguyễn Thị Hồng Loan

Quản lý giáo dục

ThS. Nguyá»…n Thị Hoàng Anh

Kỹ thuật hóa học

KS. Vũ Thị Giang

Kỹ thuật hóa học

ThS. Nguyễn Hải Ninh

Công nghệ thông tin

CN. Nguyễn Huy Mỹ Hạnh

Quản lý giáo dục

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Quản lý giáo dục

KTV. Phạm Hằng Nga

Dược học

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 4.1. Chức năng:

   Tham mÆ°u và giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác Ä‘ào tạo đại học và sau đại học bao gồm xây dá»±ng mục tiêu, chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo, tổ chức thá»±c hiện, giám sát công tác dạy và học, kiểm tra Ä‘ánh giá kết quả thá»±c hiện; Tham mÆ°u, giúp việc Chủ nhiệm Khoa về công tác giáo dục chính trị tÆ° tưởng, quản lý sinh viên và học viên.

 4.2. Nhiệm vụ:

   Công tác Ä‘ào tạo: Xây dá»±ng, tổ chức và quản lý chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo.

   Công tác sinh viên: Tổ chức triển khai các hoạt Ä‘á»™ng về chính trị tÆ° tưởng; Tiếp nhận và quản lý sinh viên, học viên sau đại học; TÆ° vấn, hÆ°á»›ng nghiệp cho sinh viên;….

5. Kết quả hoạt Ä‘á»™ng của Phòng ĐT&CTHSSV:

 5.1.  Công tác Đào tạo

 a/ Xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo

   Vá»›i triết lý tận dụng thế mạnh, tiềm năng khoa học cÆ¡ bản của má»™t trường đại học hàng đầu của Việt Nam, Phòng Ä‘ã phối hợp vá»›i các Bá»™ môn trong việc xây dá»±ng và tổ chức Ä‘ào tạo theo mô hình Ä‘ào tạo “a”+”b”, trong Ä‘ó phần “a” là các học phần do Trường Đại học Khoa học Tá»± nhiên tổ chức Ä‘ào tạo, phần “b” do Khoa Y Dược tổ chức. Mô hình này cho thấy sinh viên Y Dược Ä‘ã được cung cấp khối kiến thức cÆ¡ bản rất vững chắc Ä‘áp ứng yêu cầu Ä‘ào tạo “Bác sỹ-Nhà khoa học” và “Dược sÄ©-Nhà khoa học” của Khoa Y Dược.

   Về Ä‘ào tạo thá»±c hành, Phòng Ä‘ã xây dá»±ng và triển khai Ä‘ào tạo thá»±c hành tại các bệnh viện nhÆ°: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Răng hàm mặt TW, Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện E, Bệnh viện TMH TW, Bệnh viện Phụ sản Hà Ná»™i, Bệnh viện TW Quân Ä‘á»™i 108, Bệnh viện Y học cổ truyền Bá»™ công an…. bên cạnh Ä‘ó là các công ty Dược phẩm nhÆ°: Công ty Dược phẩm TW1, Công ty Dược phẩm Quảng Bình, Công ty Dược phẩm Trường Thọ, Công ty Dược phẩm Hoa Linh …. Đây là cÆ¡ há»™i rất lá»›n cho sinh viên tích lÅ©y kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

 b/ Triển khai Ä‘ào tạo

 * Đào tạo Đại học:

   Ngay từ khi thành lập, Phòng Ä‘ã xây dá»±ng đề án và được ĐHQGHN phê duyệt cho tuyển sinh 02 ngành Y Ä‘a khoa và Dược học. Sau 05 năm Ä‘ào tạo vá»›i 528 sinh viên và Ä‘ã tổ chức lá»… tốt nghiệp cho 51 sinh viên khóa đầu tiên. Từ năm 2017 đến nay, Phòng Ä‘ã tham mÆ°u cho Lãnh đạo Khoa và phối hợp vá»›i các Ä‘Æ¡n vị có liên quan để mở các mã ngành Ä‘ào tạo má»›i là: Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật xét nghiệm hình ảnh, Điều dưỡng. Tính đến năm học 2020-2021, tổng số chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo trình Ä‘á»™ đại học là 06 chÆ°Æ¡ng trình vá»›i tổng số sinh viên là 1.846 sinh viên, trong Ä‘ó có 306 Bác sỹ và Dược sỹ Ä‘ã tốt nghiệp.

 * Đào tạo sau đại học:

   Tháng 10/2020, được sá»± đồng ý của ĐHQGHN, Khoa Y Dược bắt đầu tuyển sinh sau đại học vá»›i 03 chuyên ngành (Răng Hàm Mặt, Nhi Khoa, Mắt (Nhãn khoa)) vá»›i tổng số 45 chỉ tiêu.

 c/ Liên kết Ä‘ào tạo

   Bên cạnh việc liên kết Ä‘ào tạo thá»±c hành vá»›i các bệnh viện và công ty dược trong nÆ°á»›c, Phòng phối hợp vá»›i bá»™ phận Hợp tác Phát triển xây dá»±ng và triển khai các hoạt Ä‘á»™ng trao đổi sinh viên vá»›i các nÆ°á»›c trên thế giá»›i nhÆ°: Đại học Mahidol (Thái Lan), Đại học Kyoto (Nhật Bản); tổ chức khai giảng lá»›p Ä‘ào tạo Thạc sỹ khoa học Ä‘iều dưỡng đầu tiên ở Việt Nam, liên kết vá»›i Khoa Điều dưỡng Đại học Mahidol Thái Lan (2014).

 5.2. Công tác học sinh sinh viên

   Hàng năm, Phòng phối hợp vá»›i các Ä‘Æ¡n vị liên quan tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trÆ°Æ¡ng của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nÆ°á»›c cho cán bá»™ công chức và sinh viên. Tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa cho cán bá»™ và sinh viên. Tổ chức tuần lá»… há»™i nhập cho sinh viên đầu khóa để nắm bắt kịp thời tâm tÆ°, nguyện vọng của sinh viên, phổ biến quy chế, ná»™i quy và giá»›i thiệu truyền thống của Khoa, các chế Ä‘á»™ chính sách liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học,….Tổ chức Ä‘ánh giá, nhận xét và cho Ä‘iểm rèn luyện của sinh viên, tổ chức xét học bổng cho sinh viên và học viên sau đại học. Tổ chức các hoạt Ä‘á»™ng tÆ° vấn, hÆ°á»›ng nghiệp cho sinh viên, há»™i chợ việc làm,….

6. Định hÆ°á»›ng Æ°u tiên phát triển (sau 2020):

   Ngày 27/10/2020, Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Ä‘ã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y Dược thuá»™c Đại học Quốc gia Hà Ná»™i trên cÆ¡ sở Khoa Y Dược. Vì vậy, Phòng ĐT&CTHSSV sẽ kiện toàn bá»™ máy tổ chức, xây dá»±ng kế hoạch quản lý Ä‘ào tạo phù hợp vá»›i Ä‘iều kiện má»›i, mô hình má»›i để từng bÆ°á»›c phát triển, hoàn thiện mô hình trường đại học khoa học sức khỏe Ä‘a ngành, Ä‘a bậc học, Ä‘a lÄ©nh vá»±c vá»›i các hoạt Ä‘á»™ng chất lượng cao trong Ä‘ào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao tri thức và cung cấp dịch vụ.

 

 

Giới thiệu