+84-4-37450188

Hành chính Tổng hợp Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Cập nhật: 25/04/2023 14:31

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

Địa chỉ: Phòng 310, Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Emai: hcth.ump@vnu.edu.vn

Điện thoại : 024 37450188 số máy lẻ 320

Lãnh đạo phòng : 

Trưởng phòng : ThS. Trần Văn Thanh

Điện thoại: 024 37450188 số máy lẻ 310

Email: Thanhtv.ump@vnu.eduvn

1. Năm thành lập: 2011

2. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

 2011 -2013: TS Nguyễn Mạnh Hùng

 2013- 2014: TS Đặng Đức Nhu

 2015- 2017: PGS Lê Thị Luyến

 2017 – 2019: GS.TS. Nguyễn Thanh Hải

 2019- nay: ThS Trần Văn Thanh

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 Hiện nay Phòng HCTH có 06 cán bộ: ThS Trần Văn Thanh – Trưởng phòng, ThS. Hoàng Cao Cường – Chuyên viên, ThS Nguyễn Thị Duyên – Chuyên viên, CN. Nguyễn Thị Hiền – Chuyên viên, , ThS Nguyễn Đức Thắng – Chuyên viên, Ông Nguyễn Văn Hải – Lái xe, Ông Nguyễn Văn Luận - Quản lý phòng học, điện nước.

 Được thành lập từ năm 2011 cho đến nay, Phòng Hành chính Tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý và tổ chức triển khai thực hiện công việc trong các lĩnh vực: Hành chính quản trị, Cơ sở vật chất; Văn thư – Lưu trữ, hỗ trợ công nghệ thông tin,… Ngoài các chức năng đã nêu trên, Phòng Hành chính Tổng hợp  –là đơn vị giúp kết nối các phòng ban, trung tâm, bộ môn đảm bảo hoạt động xuyên suốt, có khoa học cũng như giữ gìn an ninh, trật tự nội bộ. Trong suốt những năm hình thành và phát triển, Phòng Hành chính Tổng hợp  đã có nhiều biện pháp, sáng kiến giúp cải thiện mô hình quản lý, áp dụng số hóa vào việc lữu trữ văn bản hành chính và các hoạt động khác giúp nhằm xây dựng một môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại.

4. Một số thành tích (thi đua khen thưởng) giai đoạn 2011-2019

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, từ năm 2011 đến nay, Phòng Hành chính – Tổng hợp đã 9 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, trong đó có 01 đồng chí lãnh đạo đạt giấy khen của Công đoàn ĐHQGHN, bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục.

5. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

Ngay khi trở thành Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Phòng Hành chính Tổng hợp tiếp tục kiện toàn nhân sự, xây dựng lộ trình phát triển, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng được các điều kiện của một Trường Đại học Y Dược định hướng nghiên cứu, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức.

 

 

 

Giới thiệu