+84-4-37450188

Hành chính Tổng hợp Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Cập nhật: 28/06/2021 10:30

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


Trưởng phòng: ThS. Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Phòng 310, Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024-37450188 (máy lẻ 310, 320) Email: thanhtv.ump@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2013 (tách từ Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập năm 2011)
2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Hành chính có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức triển khai thực hiện công việc trong các lĩnh vực: Hành chính quản trị, Cơ sở vật chất
Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin, Truyền thông,... Là đơn vị giúp kết nối các phòng ban, trung tâm, bộ môn đảm bảo hoạt động xuyên suốt, có khoa học cũng như giữ gìn an ninh, trật tự nội bộ.
3. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
TS. Nguyễn Mạnh Hùng từ năm 2011 đến 2013.
TS Đặng Đức Nhu từ năm 2013 đến 2014.
PGS.TS. Lê Thị Luyến từ năm 2015 đến 2017.
GS.TS. Nguyễn Thanh Hải từ năm 2019 đến 2020
ThS. Trần Văn Thanh từ 2020 đến nay.
4. Cán bộ đương nhiệm:
ThS. Trần Văn Thanh  Trưởng phòng
ThS. Nguyên Việt Nga    - Chuyên viên Văn thư - Truyền thông
ThS. Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên Hành chính
ThS. Nguyễn Đức Thắng - Chuyên viên CNTT 
THCN. Nguyễn Văn Hải - Lái xe

 

Giới thiệu