+84-4-37450188

Thông báo bổ sung đối tượng tuyển sinh các ngành đào tạo thạc sĩ năm 2023

Thông báo bổ sung đối tượng tuyển sinh các ngành đào tạo thạc sĩ năm 2023

Trường đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo điều chỉnh bổ sung đối tượng tuyển sinh các ngành thạc sĩ Nhi khoa, Răng Hàm Mặt, Nhãn khoa, Ngoại khoa là: Cán bộ của các trường đại học Y Dược hoặc Bác sĩ của các bệnh viện thực hành chính của các trường đại học y dược được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học...

Xem tiếp