+84-4-37450188

Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển

Cập nhật: 21/04/2023 16:46

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

 

Trưởng phòng:  PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa

Địa chỉ: Phòng  302,  tầng  3 nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957849 (máy lẻ 302)

Email: khcn.smp@gmail.com

1. Năm thành lập: 2010

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ:

 TS. Nguyễn Thanh Hải (2012-2016)

 TS. Dương Thị Ly Hương (2016-2018)

 TS. Bùi Thanh Tùng (2018 đến nay)

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn:

 TS. Bùi Thanh Tùng – Trưởng phòng QLKH & HTPT

 ThS. Lê Anh Tuấn – Chuyên viên quản lý Phòng thí nghiệm

 Chu Viết Cương – Chuyên viên phụ trách Hợp tác phát triển

T rịnh Hoàng Phương – Chuyên viên phụ trách Khoa học công nghệ

 Bùi Sơn Nhật – Nghiên cứu viên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, kiêm nhiệm chuyên viên phụ trách HTPT

 b) Đã nghỉ hưu:

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): TS. Dương Thị Ly Hương

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 4.1 Mảng KHCN

   Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học; đầu mối tổ chức xây dựng kế hoạch, phát triển các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

   Tổ chức đăng ký, tuyển chọn đề tài, dự án nghiên cứu khoa học theo phân cấp. Xây dựng các qui chế, biểu mẫu về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Khoa; Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án; theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện các chương trình, đề tài, dự án tại ĐHYD.

   Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại ĐHYD.

 4.2 Mảng HTPT

   Tìm kiếm, thiết lập và xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế theo qui định của pháp luật.

   Khai thác có hiệu quả các quan hệ hợp tác với các đơn vị đào tạo, thực hành, trung tâm giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp…; thu hút các nguồn đầu tư, tài trợ, học bổng nhằm thúc đẩy việc phát triển công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như hội nhập của ĐHYD.

   Tham gia quảng bá hình ảnh và hoạt động của ĐHYD, cung cấp các thông tin cập nhật về hoạt động hợp tác phát triển tại ĐHYD.

5. Một số thành tích (thi đua khen thưởng) giai đoạn 2010 – 2020

 Tập thể lao động xuất sắc: 2015, 2016, 2017, 2018

 Hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên thường xuyên với trường đại học Mahidol Thái Lan về chuyên ngành dược học

 6. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 Tổ chức các hoạt động nghiên cứu KH&CN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học sức khỏe; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong NCKH và chuyển giao tri thức về lĩnh vực khoa học sức khỏe;

 Triển khai ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu KH&CN trong hoạt động đào tạo, quản lý và thực tiễn đời sống.

 Thúc đẩy hoạt động phát triển nghiên cứu khoa học của toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa.

 Hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và ngoài ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của ĐHQGHN.

 Tăng cường hợp tác có hiệu quả với các đơn vị liên quan đến lĩnh vực Y Dược trong nước và quốc tế.

 

Giới thiệu