+84-4-37450188

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển

Cập nhật: 30/09/2023 16:52

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

 

Trưởng phòng:  PGS.TS. Vũ Thị Thơm

Địa chỉ: Phòng  309,  tầng  3 nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957849 (máy lẻ 309)

Email: qlkhhtpt.ump@vnu.edu.vn

1. Chức năng

     Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác hợp tác trong nước và quốc tế, hoạch định chiến lược quan hệ, hợp tác với từng trường, từng quốc gia, khu vực, cá nhân và tổ chức.

2. Nhiệm vụ

     - Nhiệm vụ Quản lý Khoa học công nghệ, chi tiết theo quyết định số 603/QĐ-ĐHYD ngày 08/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

     - Nhiệm vụ Hợp tác phát triển, chi tiết theo quyết định số 603/QĐ-ĐHYD ngày 08/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

      PGS. TS. Vũ Thị Thơm - Trưởng phòng 

      TS. Dương Quốc Chính - Phó Trưởng phòng

      ThS. Phạm Thị Thu Trang - Chuyên viên HTPT

      CN. Nguyễn Xuân Giang - Chuyên viên HTPT, Truyền thông

      CN. Đoàn Ngọc Đức - Chuyên viên HTPT

      CN. Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên viên KHCN

      CN. Trần Thị Ngọc Linh - Chuyên viên KHCN, Truyền thông

      CN. Bùi Anh Tuấn - Chuyên viên KHCN

      TS. Nguyễn Lê Hoa - Giảng viên BM Tai Mũi Họng, kiêm nhiệm

      ThS. Bùi Sơn Nhật – Nghiên cứu viên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, kiêm nhiệm 

PGS.TS. Vũ Thị Thơm

Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở kiêm Trưởng phòng QLKH&HTPT

TS. Dương Quốc Chính 

Phó Trưởng phòng QLKH&HTPT

 

 

Giới thiệu