+84-4-37450188

Phòng Tổ chức Cán bộ

Cập nhật: 25/04/2023 10:36

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Minh Kỳ

Địa chỉ: P.308, Nhà Y1 Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Điện thoại: 0906266767

Email: leminhky.ent@gmail.com

1. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

 2011 - 2013: TS Nguyễn Mạnh Hùng

 2013 - 2014: TS Đặng Đức Nhu

 2015 - 2017: PGS Lê Thị Luyến

 2017 - 2018: GS TS. Nguyễn Thanh Hải

 01/2019 - 07/2020: PGS.TS. Lê Thị Luyến

 08/2020: PGS.TS. Lê Minh Kỳ

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 Hiện nay Phòng Tổ chức Cán bộ có 08 cán bộ: PGS.TS. Lê Minh Kỳ - Trưởng phòng; TS. Lê Thị Hằng - Phó Trưởng phòng; ThS. Vũ Thị Soan - Chuyên viên; ThS. Đào Kim Thủy - Chuyên viên; ThS. Trần Thị Lâm - Chuyên viên; CN. Nguyễn Thị Yến - Chuyên viên; CN. Trần Thị Thảo - Chuyên viên; CN. Trần Công Thành - Chuyên viên.

 Được thành lập từ năm 2011, tiền thân là Phòng Hành chính Tổng hợp. Đến năm 2019, chia tách phòng thành Phòng Tổ chức Cán bộ.

 Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện các công tác tổ chức và nhân sự trong Trường, cụ thể: công tác tổ chức và cán bộ; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách cho viên chức và người lao động của Nhà trường.

3. Một số thành tích (thi đua khen thưởng) giai đoạn 2011 - 2020

 Ghi nhận những đóng góp của tập thể, từ năm 2010 đến nay, Phòng Tổ chức Cán bộ đã 7 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, trong đó có 02 đồng chí lãnh đạo đạt giấy khen của Công đoàn ĐHQGHN.

4. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng lộ trình phát triển, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng được các điều kiện của một Trường Đại học Y Dược định hướng nghiên cứu, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức.

 

 

Giới thiệu