+84-4-37450188

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Cập nhật: 05/10/2023 14:31

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội được thành lập theo Quyết định số 668/QĐ-ĐHYD ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

1. Giới thiệu trung tâm

- Tên giao dịch:

Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (viết tắt là: ĐTTNCXH)

Tên tiếng Anh: Health Scocial Training Center (viết tắt là: HSTC-UMP)

- Trụ sở làm việc:

Địa chỉ: Phòng 402, Nhà Y2 - Trường Đại học Y Dược - số 2B Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0886891229 

Email: daotaolientucyduoc@gmail.com;

Website: http://ump.vnu.edu.vn

2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

- Sứ mạng: Trung tâm có sứ mạng đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, cung cấp nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

- Tầm nhìn: Trung tâm là đơn vị hàng đầu về đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục nhân lực y tế chất lượng cao trong nước và khu vực.

- Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiệu quả

3. Chức năng

Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động về đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, đào tạo chuẩn hóa trình độ, đào tạo nâng cao kiến thức về khoa học sức khỏe trong lĩnh vực Y Dược cho cán bộ, viên chức Y tế và các đối tượng khác có nhu cầu, theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Nhiệm vụ

- Xác định nhu cầu xã hội, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo chuẩn hóa trình độ, tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y Dược. Quảng bá, khai thác các hoạt động về đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục trong lĩnh vực Y Dược.

- Thực hiện tuyển sinh các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong lĩnh vực Y Dược.

- Tổ chức, quản lý, giám sát quá trình đào tạo.

- Cung cấp dịch vụ về tư vấn, nghiên cứu, phát triển hệ thống nguồn nhân lực y tế.

- Tìm kiếm cơ hội phát triển và triển khai các dự án, dự án nghiên cứu, các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo, tư vấn, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động cả trong và ngoài nước.

- Thực hiện ký thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng đối với các cơ sở thực hành. Cử học viên học lâm sàng. Phối hợp với cơ sở thực hành quản lý, theo dõi, giám sát việc dạy và học của học viên theo đúng quy định.

- Cấp chứng nhận, chứng chỉ các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo chuẩn hóa trình độ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y Dược do Trung tâm tổ chức.

 

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu