+84-4-37450188

Tổng quan

Sứ mạng tầm nhìn Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Sứ mạng tầm nhìn Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Sứ mệnh mà ĐHQGHN đã giao cho Trường Đại học Y Dược từ khi mới thành lập là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng dựa vào nghiên cứu, trên nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, công nghệ cao và đa ngành. Bên cạnh đó, Trường Đại...

Xem tiếp
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang web này và nội dung của nó có thể bảo vệ bản quyền theo luật pháp của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và thông qua điều ước quốc tế, các quốc gia khác. Quyền tác giả của nội dung và các tài liệu có sẵn trên trang Web này như một toàn thể được sở...

Xem tiếp
Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

SMP cam kết bảo vệ sá»± riêng tÆ° của tất cả người dùng ghé thăm www.smp.vnu.edu.vn . Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật sau Ä‘ây để hiểu cách chúng tôi sá»­ dụng và bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bởi khi còn ở lại trên...

Xem tiếp

Giới thiệu