+84-4-37450188

Cơ sở vật chất trường Đại học y dược, ĐHQGHN

Ngày: 23/07/2016 10:54

Trường Đại học Y Dược có Trụ sở xây dá»±ng trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Ná»™i tại 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Ná»™i, cÆ¡ sở vật chất hiện có:

1. Văn phòng, giàng đường, phòng thí nghiệm

Nhà Y1: Là tòa nhà 7 tầng vá»›i Ä‘iện tích sàn là 506(m2), bao gồm phòng làm việc, thá»±c hành, giảng dạy và các phòng thí nghiệm trọng Ä‘iểm.
Nhà Y2: Là tòa nhà 5 tầng vá»›i diện tích sàn là 950(m2), bao gồm các giảng đường, phòng thá»±c hành răng hàm mặt và văn phòng bá»™ môn.
Nhà C14: Là diện tích Trường má»›i được bàn giao thêm phục vụ cho định hÆ°á»›ng của Trường trong giai Ä‘oạn má»›i vá»›i diện tích 300(m2), hiện tại là các giảng đường dành cho Ä‘ào tạo sau đại học.

Ngoài cÆ¡ sở vật chất dùng cho hành chính, giảng dạy, Trường còn có Bệnh viện và Vườn Dược là nÆ¡i để sinh viên thá»±c hành, trài nghiệm, nghiên cứu khoa học.

2. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Ná»™i.
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Ná»™i là sá»± gắn kết của đại học và bệnh viện để tích hợp Ä‘ào tạo lý thuyết và thá»±c hành, tổ hợp y - dược của ĐHQG Hà Ná»™i. Bệnh viện 1.000 giường bệnh dá»± kiến được thiết kế trên diện tích khoảng 33ha vá»›i vốn đầu tÆ° khoảng 200 triệu USD tại khu Ä‘ô thị đại học trên diện tích đất 1000 ha tại Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Ná»™i 30km về phía tây.

3. Vườn Dược liệu
Vườn Dược liệu thá»±c hành đặt tại Ba Vì vá»›i diện tích khoảng 12 ha vá»›i hÆ¡n 200 loài dược liệu phổ biến của Việt Nam, là cÆ¡ sở Ä‘ào tạo thá»±c địa của ĐHQGHN. Vườn dược liệu được xây dá»±ng để phục vụ các mục tiêu nhÆ° sau:

- Đào tạo, giảng dạy sinh viên tại thá»±c địa về nuôi trồng, về cấu tạo, chức năng, thành phần của các thá»±c vật, đặc Ä‘iểm hình thái cây thuốc và giải phẫu của các cÆ¡ quan rá»…, thân, lá, hoa, quả và hạt của thá»±c vật. Má»™t số vấn đề nhÆ° khái niệm, đặc Ä‘iểm, các giá trị, tình trạng và phÆ°Æ¡ng pháp bảo tồn tài nguyên cây thuốc.

- Cung cấp các cây thuốc, các bá»™ phận của cây thuốc cho sinh viên thá»±c tập và thá»±c hiện các đề tài nghiên cứu về cây thuốc.

- Bảo tổn các cây thuốc quý trong và ngoài nÆ°á»›c.

- Mô hình trình diá»…n và hÆ°á»›ng dẫn cá»™ng đồng về kiến thức nhận biết, nuôi trồng và sá»­ dụng cây thuốc.

- Sản phẩm sau khi thu hoạch và chế biến có thể cung cấp cho thị trường đảm bảo nguồn tài chính, góp phần phục vụ Ä‘ào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

4. Cơ sở vật chất chung của ĐHQGHN
- Tận dụng cÆ¡ sở vật chất dùng chung theo chủ trÆ°Æ¡ng của ĐHQGHN (công văn số 2985/HD-ĐHQGHN ngày 10/10/2011), Khoa xây dá»±ng các kế hoạch cụ thể và thiết lập mối quan hệ hợp tác vá»›i Văn phòng, Trung tâm Há»— trợ và phát triển đại học, Trung tâm Há»— trợ sinh viên, để có thể sá»­ dụng tối Ä‘a cÆ¡ sở vật chất dùng chung nhÆ° há»™i trường, phòng họp, phÆ°Æ¡ng tiện vận chuyển...
- Bám sát kế hoạch Ä‘ào tạo của các Ä‘Æ¡n vị thành viên và trá»±c thuá»™c để tận dụng tối Ä‘a cÆ¡ sở vật chất nhÆ° giảng đường lý thuyết, thÆ° viện, phòng thí nghiệm cÆ¡ bản, cÆ¡ sở của Trường Đại học Khoa học Tá»± nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Viện Công nghệ sinh học...

 

Giới thiệu