+84-4-37450188

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại Học Y Dược - ĐHQGHN

Ngày: 22/07/2016 21:10

Trường Đại học Y Dược là trường Đại học thành viên của ĐHQGHN được Thủ TÆ°á»›ng Chính Phủ thành lập theo quyết định 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 trên cÆ¡ sở kế thừa Khoa Y Dược, được Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Ná»™i (ĐHQGHN) thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cÆ¡ sở truyền thống và tiếp nối lịch sá»­ phát triển của Đại học Đông DÆ°Æ¡ng – tiền thân của ĐHQGHN, trong Ä‘ó có Trường Cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906) cÅ©ng nhÆ° để Ä‘áp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN thành trung tâm đại học Ä‘a ngành, Ä‘a lÄ©nh vá»±c theo xu thế há»™i nhập quốc tế của đất nÆ°á»›c.

 Mặc dù là má»™t cÆ¡ sở Ä‘ào tạo đại học y dược còn non trẻ, nhÆ°ng được sá»± quan tâm đầu tÆ° và chiến lược phát triển dá»±a trên nguồn lá»±c sẵn có về Ä‘á»™i ngÅ© và cÆ¡ sở vật chất dùng chung của ĐHQGHN, chỉ sau 2 năm thành lập, Trường Đại Học Y Dược Ä‘ã hoàn thiện về cÆ¡ bản các Ä‘iều kiện cÆ¡ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo chất lượng Ä‘ào tạo, tuyển sinh và tổ chức giảng dạy các khóa đầu tiên của 2 ngành Y (Bác sÄ©) Ä‘a khoa và Dược học.

 Vá»›i sứ mệnh Ä‘ào tạo nguồn nhân lá»±c y tế chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài dá»±a vào nghiên cứu, trên nền tảng khoa học cÆ¡ bản vững chắc, công nghệ cao và kinh tế - xã há»™i mÅ©i nhọn, Ä‘óng góp tích cá»±c trong đổi má»›i hệ thống giáo dục đại học Y, Dược ở Việt Nam. Trường Đại Học Y Dược xác định mục tiêu phát triển thành trường đại học định hÆ°á»›ng nghiên cứu, thuá»™c nhóm đại học tiên tiến trong khu vá»±c, Ä‘óng góp vào sá»± nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nền khoa học sức khỏe của đất nÆ°á»›c cÅ©ng nhÆ° góp phần hoàn thiện mô hình đại học Ä‘a ngành, Ä‘a lÄ©nh vá»±c, dá»±a trên nền tảng khoa học cÆ¡ bản và công nghệ cao, há»™i nhập nhanh và toàn diện vào mái nhà chung của ĐHQGHN.

 Năm 2012, Khoa lần đầu tiên tổ chức thành công tuyển sinh khóa đầu tiên hai ngành Y Đa khoa và Dược học vá»›i chỉ tiêu 50 sinh viên má»—i ngành. Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© giáo viên trình Ä‘á»™ cao và là đối tác của rất nhiều các cÆ¡ sở bệnh viện lá»›n trên địa bàn, là cÆ¡ sở để các sinh viên có được Ä‘iều kiện Ä‘ào tạo cÅ©ng nhÆ° thá»±c hành chất lượng

 Năm 2014, Sau hai năm học tập và làm việc tại các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo chung trong ĐHQGHN, Trường Đại Học Y Dược Ä‘ã hoàn thiện cÆ¡ sở vật chất tại Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN gồm 7 tầng vá»›i diện tích mặt sàn 4000 m2, vá»›i khối văn phòng, giảng đường và hệ thống PTN trang bị đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại.

 Năm 2017, là năm Khoa có sinh viên khóa đầu tiên Tốt nghiệp, Ä‘ánh dấu việc hoàn thiện công tác Ä‘ào tạo từ đầu vào tá»›i đầu ra chất lượng cung cấp nguồn nhân lá»±c đầu tiên trong lÄ©nh vá»±c chăm sóc sức khỏe ra cá»™ng đồng và xã há»™i. Đây cÅ©ng là năm Trường Đại Học Y Dược bắt đầu tuyển sinh ngành Răng hàm mặt (Chất lượng cao) – hệ đại học chính quy 

Năm 2018, Khoa kiện toàn nhân sá»± lãnh đạo vá»›i Chủ nhiệm Khoa là GS.TS. NGND. Lê Ngọc Thành. - Bí thÆ° Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E. Bên cạnh Ä‘ó tiếp tục thành lập hÆ¡n 15 bá»™ môn và tiếp nhận thêm nhiều Ä‘á»™i ngÅ© PGS, TS về công tác tại Khoa tạo tiền đề cho Khoa phát triển thành Trường ĐH Y Dược trong tÆ°Æ¡ng lai. 

Năm 2019, Khoa tiếp tục mở thêm 02 ngành Đào tạo má»›i là Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học vá»›i chỉ tiêu 50 sinh viên má»—i ngành. 

Năm 2020:  Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Ä‘ã ký Quyết định số 1666/QĐ-TTG ngày 27/10/2020 Thành lập Trường ĐH Y Dược. Ká»· niệm 10 năm Thành lập và Phát triển Khoa Y Dược - Trường ĐH Y Dược, Phó Thủ tÆ°á»›ng chính Phủ VÅ© Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo Bá»™, Ban ngành Ä‘ã về trao quyết định và chứng kiến sá»± trưởng thành của Ä‘Æ¡n vị. 

Năm 2020 cÅ©ng là năm thành công vượt bậc của thầy và trò nhà trường khi tuyển sinh thành công ngành Ä‘ào tạo má»›i: Điều dưỡng, nâng tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường lên gần 500 sinh viên/khóa. Bên cạnh Ä‘ó Trường được phê duyệt Ä‘ào tạo Sau đại học 03 ngành: Mắt (nhãn khoa), Nhi Khoa, Răng - Hàm - Mặt và dá»± kiến tuyển sinh vào tháng 01 năm 2021.  

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Nhằm đạt được những mục tiêu đề ra về sá»± Ä‘a dạng ngành nghề, cÅ©ng nhÆ° quy mô của các ngành Ä‘ào tạo, Trường Đại Học Y Dược tại ĐHQGHN Ä‘ã tiến hành thá»±c hiện liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện vá»›i các Ä‘Æ¡n vị trong ĐHQGHN trong công tác Ä‘ào tạo Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ y tế tÆ°Æ¡ng lai. Bên cạnh Ä‘ó, Khoa cÅ©ng mở rá»™ng và nâng cao hợp tác trong nÆ°á»›c và quốc tế vá»›i các đối tác giàu kinh nghiệm, có truyền thống. Khoa Ä‘ã áp dụng những chuẩn má»±c tiên tiến trên thế giá»›i vào công tác quản trị đại học, xây dá»±ng văn hóa chất lượng.

Nhằm tạo nguồn tài chính bền vững há»— trợ công tác Ä‘ào tạo và nâng cấp cÆ¡ sở vật chất, Khoa cÅ©ng Ä‘ã tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ Y tế thông qua Bệnh viện ĐHQGHN. Cùng vá»›i Ä‘ó, các cán bá»™ trong Khoa cÅ©ng được cá»­ Ä‘i Ä‘ào tạo ở các Viện, Trường uy tín trong nÆ°á»›c và trên Thế giá»›i để theo kịp tiêu chuẩn Quốc tế. Tất cả các hoạt Ä‘á»™ng này đều nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên/sinh viên chất lượng Ä‘ào tạo tốt nhất, phục vụ cho nhu cầu của xã há»™i trong thời gian sắp tá»›i.

Đào tạo Đại học

Hiện nay, Trường Đại Học Y Dược ĐHQGHN Ä‘ã phát triển và tiến hành triển khai giảng dạy cho 6 ngành Ä‘ào tạo đại học thuá»™c lÄ©nh vá»±c Y Dược: bao gồm Bác sÄ© Ä‘a khoa (hệ 6 năm), Dược học (hệ 5 năm), Răng - Hàm - Mặt Chất lượng cao (hệ 6 năm), Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ 4 năm), Kỹ thuật hình ảnh Y học (hệ 4 năm), Điều dưỡng (Hệ 4 năm).

Về quy mô: hiện có hÆ¡n 450 sinh viên theo học 6 ngành. Dá»± kiến quy mô Ä‘ào tạo hàng năm của nhà trường sẽ tăng dần từ 450 sinh viên/năm (năm 2020) đến 1000 sinh viên/năm (năm 2025) và trở nên ổn định vá»›i quy mô 1500 sinh viên/năm (từ năm 2030) của tất cả các mã ngành.

Đáng chú ý hÆ¡n cả, trong tÆ°Æ¡ng lai, Trường Đại Học Y Dược tiến hành Ä‘ào tạo ngành Bác sÄ© Đa khoa và Dược học theo mô hình “cá»­ nhân + 4” đối vá»›i Bác sÄ© Ä‘a khoa và “cá»­ nhân + 3” đối vá»›i Dược học, là mô hình phát huy được lợi thế về Ä‘ào tạo khoa học cÆ¡ bản của ĐHQGHN và không gây ảnh hưởng nhiều đến quy mô Ä‘ào tạo của các trường/Ä‘Æ¡n vị thành viên thuá»™c ĐHQGHN. Có thể nói, Ä‘ây là má»™t trong những thế mạnh của Trường Đại Học Y Dược mà không trường Đại học Y Dược nào có được.

Đào tạo Sau Đại học

 Trường Đại Học Y Dược hiện Ä‘ang triển khai má»™t chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo thạc sÄ© Ä‘iều dưỡng liên kết quốc tế vá»›i Đại học Mahidol. Khoa 2 sẽ được tổ chức Ä‘ào tạo vào tháng 6/2017.

Ngoài ra, Khoa Y-dược Ä‘ang trong quá trình xây dá»±ng và phát triển từ má»™t đến ba chuyên ngành Ä‘ào tạo Thạc sỹ và Tiến sÄ©, dá»± kiến bao gồm: Quản lý bệnh viện (hệ 2/3 năm tÆ°Æ¡ng ứng ThS/TS, liên kết vá»›i trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Đại học Uppsala - Thụy Điển); Kỹ thuật hình ảnh y học (hệ 2/3 năm tÆ°Æ¡ng ứng ThS/TS, liên kết vá»›i trường Đại học Công nghệ, hoặc liên kết Ä‘ào tạo Quốc tế theo ChÆ°Æ¡ng trình NVCL) và Phát minh và Phát triển thuốc (học 2/3 năm tÆ°Æ¡ng ứng ThS/TS, Ä‘ào tạo tại Trường Đại Học Y Dược).

Năm 2010 - 2017, Khoa xây dá»±ng đề án mở 2 chuyên ngành Ä‘ào tạo sau đại học do Trường Đại học đối tác nÆ°á»›c ngoài cấp bằng (thạc sÄ© Vật lý trị liệu - hợp tác vá»›i ĐH Mahidol, Thái lan; thạc sÄ© Quản trị bệnh viện - hợp tác vá»›i ĐH Uppsala, Thụy Điển).

Về quy mô, số lượng Học viên/Nghiên cứu sinh dá»± kiến tăng dần qua các năm từ 100 HV/NCS (kể từ năm 2021) đến 200 HV/NCS (năm 2025) ít nhất 5 chuyên ngành Ä‘ào tạo.

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hoạt Ä‘á»™ng khoa học công nghệ được Ä‘ánh giá là má»™t trong những hoạt Ä‘á»™ng chủ đạo của Trường Đại Học Y Dược. Các há»™i thảo khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt Ä‘ã được tổ chức thường kỳ nhằm tạo ra môi trường khoa học mở, nâng cao năng lá»±c chuyên môn của cán bá»™ và sinh viên. Trường Đại Học Y Dược cÅ©ng Ä‘ã luôn tích cá»±c tham gia các há»™i nghị, há»™i thảo trong nÆ°á»›c và quốc tế, qua Ä‘ó xây dá»±ng mối liên kết trong nghiên cứu khoa học giữa Trường và các Ä‘Æ¡n vị trong lÄ©nh vá»±c Y - Dược, đồng thời góp phần giá»›i thiệu hình ảnh của Trường trong cá»™ng đồng khoa học. Má»™t số há»™i thảo Trường Đại Học Y Dược Ä‘ã tổ chức và tham gia trong năm học 2012 – 2013 có thể kể đến gồm có:

Há»™i thảo “Liệu pháp gen và cÆ¡ chế tác dụng của thuốc trong Ä‘iều trị bệnh trầm cảm”

Há»™i thảo “Tế bào gốc và Y học tái tạo”

Há»™i thảo về xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo liên kết sau đại học vá»›i Đại học Rennes 1, Cá»™ng hòa Pháp, 30 tháng 10 năm 2012

Há»™i thảo “Định hÆ°á»›ng nghiên cứu, chuẩn Ä‘oán và Ä‘iều trị ung thÆ°”

Há»™i thảo khoa học "Mapping of the Human Brain with Ultra High Field MR - Towards the Human Connectome” (phối hợp vá»›i T.S. Gregor Adriany – chuyên gia MRI, Đại học Minnesota, Hoa Kì)

Há»™i thảo trá»±c tuyến về nghiên cứu Dược lâm sàng (phối hợp giữa Trường Đại Học Y Dược - ĐHQGHN và Đại học IOWA, Hoa Kỳ)

Tham gia há»™i thảo Việt - Anh về "Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong an ninh lÆ°Æ¡ng thá»±c"

Tham gia há»™i thảo “4­­­th Indo-Japanese International joint symposium on overcoming intractable infectious diseases prevalent in Asian countries”, Tokyo (Nhật Bản)

Há»™i thảo quốc tế " Heparin và Heparan Sulfate: Từ nghiên cứu đến sản xuất và ứng dụng trong y học" Ä‘ánh dấu sá»± hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i, Việt Nam và Đại học Liverpool, VÆ°Æ¡ng quốc Anh.

Bên cạnh công tác Ä‘ào tạo, Trường luôn chú trọng xây dá»±ng cÆ¡ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và xây dá»±ng nguồn lá»±c cán bá»™, tạo các nhóm nghiên cứu mÅ©i nhọn theo các hÆ°á»›ng ứng dụng công nghệ sinh học phân tá»­ - tế bào trong nghiên cứu y dược, nghiên cứu y học cận lâm sàng và lâm sàng, nghiên cứu dược được coi là nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng tâm. Từ năm 2012 đến ná»­a đầu năm 2013, từ cấp Khoa, Ä‘Æ¡n vị Ä‘ã triển khai 02 đề tài nghiên cứu nhóm B cấp ĐHQGHN và 04 đề tài nghiên cứu cấp cÆ¡ sở; 01 đề tài nghiên cứu nhóm A cấp ĐHQGHN Ä‘ang được thẩm định. Bên cạnh Ä‘ó, các cán bá»™ nhà Trường cÅ©ng Ä‘ã công bố được má»™t số Ä‘áng kể các bài báo trên tạp chí khoa học Quốc gia và Quốc tế, tham gia viết nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo cả bằng tiếng Việt và tiếng nÆ°á»›c ngoài.

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Trường Đại Học Y Dược Ä‘ã xây dá»±ng và thiết lập được mối quan hệ hợp tác vá»›i nhiều trường đại học, các bệnh viện, công ty dược trong và ngoài nÆ°á»›c ở nhiều hình thức, trong các hoạt Ä‘á»™ng Ä‘ào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần từng bÆ°á»›c há»™i nhập khu vá»±c và Quốc tế.

Hợp tác trong nÆ°á»›c: Trường Đại Học Y Dược Ä‘ã triển khai các hoạt Ä‘á»™ng nhằm hợp tác trong nghiên cứu vá»›i các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo và khoa học công nghệ lá»›n trong ĐHQGHN nhÆ° Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Khoa Sinh học, Khoa Hóa học (Trường Đại học Khoa học Tá»± nhiên), Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học xã há»™i và nhân văn. Bên cạnh Ä‘ó, Trường Đại Học Y Dược cÅ©ng hợp tác nghiên cứu khoa học vá»›i các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo và nghiên cứu của thuá»™c ngành Y, Dược ngoài ĐHQGHN, bao gồm Bệnh viện Bạch  Mai, Bệnh viện Việt Đức, Trường Đại học Y Hà Ná»™i, Trường Đại học Dược Hà Ná»™i, Học viện Quân Y. Việc hợp tác Ä‘ã giúp gắn kết và nâng cao hiệu quả kết hợp giữa Ä‘ào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ thá»±c tiá»…n.

Hợp tác Quốc tế: Trường Đại Học Y Dược Ä‘ã và Ä‘ang có những hợp tác chặt chẽ vềđào tạo và nghiên cứu khoa học vá»›i Đại học Mahidol (Thái Lan), Đại học Uppsala (Thụy Điển), Đại học Rennes 1 (Cá»™ng hòa Pháp), Đại học Manchester (VÆ°Æ¡ng quốc Anh), Đại học EWHA (Hàn Quốc) và Tổ chức HelvietMed (Thụy SÄ©). Các hoạt Ä‘á»™ng này không chỉ tạo Ä‘iều kiện giao lÆ°u văn hóa và phát triển cá»™ng đồng mà còn tạo ra nhiều cÆ¡ há»™i trao đổi cán bá»™ và sinh viên cho Trường Đại Học Y Dược trong Ä‘ào tạo và nghiên cứu khoa học

Giới thiệu