+84-4-37450188

Danh mục đề tài cấp nhà nước trường đại học y dược

Ngày: 01/03/2017 04:40

           

STT

Mã số

QĐ số/ngày

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

1

KHCN-TB.05C/13-18

2607-QĐ-ĐHQGHN ngày 31/07/2014

Nghiên cứu phát triển (theo hướng GACP) và bào chế một số chế phẩm từ dược liệu Ô đầu, Ý dĩ, Tam thất, Đan sâm ở vùng Tây Bắc

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải

2013-2018

2

106-YS.05-2015.05

40/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 12/04/2016

Nghiên cứu dược liệu Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) trồng ở Việt Nam: thành phần hóa học và tác dụng trên các dòng tế bào ung thư máu

TS. Nguyễn Hữu Tùng

30 tháng kể từ ngày 12/04/2016

3

 HNQT/SPĐP/01.16

1838/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2016

 Phân tích dược động học – dược lực học để lựa chọn liều điều trị tối ưu cho bệnh nhân lao phổi điều trị thất bại và tái phát

PGS. TS. Lê Thị Luyến

01/10/2016 đến 30/05/2020

4

KHCN-TB.7C/13-18

1821A/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/06/2016

 Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển nguồn nguyên liệu và tạo sản phẩm từ hai loài cây thuốc Sâm Vũ diệp (Panax bipinnatifidus seem) và Tam thất hoang (Panax Stipuleanatus H. Tsai et K.M.Feng) vùng Tây Bắc

 TS. Dương Thị Ly Hương

36 tháng từ 29/06/2016