+84-4-37450188

Danh mục đề tài cấp nhà nước trường đại học y dược

Ngày: 01/03/2017 04:40

           

STT

Mã số

QĐ số/ngày

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

1

KHCN-TB.05C/13-18

2607-QĐ-ĐHQGHN ngày 31/07/2014

Nghiên cứu phát triển (theo hÆ°á»›ng GACP) và bào chế má»™t số chế phẩm từ dược liệu Ô Ä‘áº§u, Ý dÄ©, Tam thất, Đan sâm ở vùng Tây Bắc

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải

2013-2018

2

106-YS.05-2015.05

40/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 12/04/2016

Nghiên cứu dược liệu Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) trồng ở Việt Nam: thành phần hóa học và tác dụng trên các dòng tế bào ung thÆ° máu

TS. Nguyá»…n Hữu Tùng

30 tháng kể từ ngày 12/04/2016

3

 HNQT/SPĐP/01.16

1838/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2016

 Phân tích dược Ä‘á»™ng học – dược lá»±c học để lá»±a chọn liều Ä‘iều trị tối Æ°u cho bệnh nhân lao phổi Ä‘iều trị thất bại và tái phát

PGS. TS. Lê Thị Luyến

01/10/2016 đến 30/05/2020

4

KHCN-TB.7C/13-18

1821A/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/06/2016

 á»¨ng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển nguồn nguyên liệu và tạo sản phẩm từ hai loài cây thuốc Sâm VÅ© diệp (Panax bipinnatifidus seem) và Tam thất hoang (Panax Stipuleanatus H. Tsai et K.M.Feng) vùng Tây Bắc

 TS. DÆ°Æ¡ng Thị Ly HÆ°Æ¡ng

36 tháng từ 29/06/2016