+84-4-37450188

Thiết kế phần mềm D-SMART tra cứu thông tin thuốc trên điện thoại smartphone

Ngày: 09/03/2018 04:29

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ, ĐHQGHN Ä‘ã triển khai đề án án xây dá»±ng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐHQGHN gắn vá»›i chủ trÆ°Æ¡ng tạo vườn Æ°Æ¡m dá»±a trên nền tảng nhân lá»±c khoa học công nghệ và sá»± sáng tạo. Khởi nghiệp là vấn đề ĐHQGHN cần được quan tâm – ông Lê Quân nhấn mạnh. Ông đồng thời cho biết cuá»™c thi ‘Sáng tạo khởi nghiệp ĐHQGHN 2017” chính là nÆ¡i thể hiện của các ý tưởng, đồng thời là cÆ¡ há»™i để các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên có cÆ¡ há»™i kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cÆ¡ há»™i Æ°Æ¡m tạo và phát triển khởi nghiệp.

Tại vòng sÆ¡ kết cuá»™c thi Sáng tạo khởi nghiệp ĐHQGHN 2017, Ban tổ chức Ä‘ã nhận được tổng số 23 ý tưởng đến từ các Ä‘Æ¡n vị trong và ngoài ĐHQGHN.

Ban Giám khảo vòng chung kết cuá»™c thi gồm 6 thành viên do Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bá»™ Khoa học và Công nghệ Trần Xuân Đích làm Trưởng ban. Các thành viên khác bao gồm Tổng Giám đốc BK-Holdings Nguyá»…n Trung DÅ©ng, Chủ tịch HĐQT Tập Ä‘oàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thÆ° ký Há»™i DNNVV Hà Ná»™i Mạc Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tÆ° Đô thị và Khu công nghiệp sông Đà 7 Nguyá»…n Mạnh Thắng và Phó Tổng Giám đốc SACA Việt Nam Trần Văn DÅ©ng.

Tại vòng chung kết, đại diện 9 nhóm ý tưởng Ä‘ã trình bày đề án của mình và trả lời trá»±c tiếp các câu hỏi từ Ban Giám khảo và các đại biểu. Ban Giám khảo Ä‘ã chấm và quyết định trao 6 giải chính thức cho các ý tưởng xuất sắc.

Ý tưởng "Thiết kế phần mềm D-SMART tra cứu thông tin thuốc trên Ä‘iện thoại smartphone" của nhóm Nguyá»…n Thị Giang, Hồ Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Hoa, LÆ°u Thị Huyền Trang, Khoa Y Dược vinh dá»± là má»™t trong 6 ý tưởng xuất sắc nhất này.