+84-4-37450188

Thủ tục, Hồ sơ đăng ký các lớp học Đào tạo liên tục

Ngày: 13/02/2017 23:43

Hồ sơ đăng ký các lớp Đào tạo liên tục gồm có: 
  • 1 Đơn đăng ký học theo mẫu của Khoa Y Dược- ĐHQG ( file đính kèm )
  • 2 ảnh 3x4, 2 ảnh 4x6
  • 1 Bản sao photo công chức bằng Đại học
  • 1 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc của đơn vị đang công tác.  

 

Đơn đăng ký học theo mẫu của Khoa Y Dược- ĐHQG