+84-4-37450188

Thông báo chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Ngày: 22/09/2020 10:48

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posoco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

  1. Trị giá mỗi suất học bổng:1000 USD/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng:01 sinh viên.
  3. Hồ sơ đăng kýhọc bổng: 

- Bảng điểm học tập, rèn luyện năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt tiếng Anh, theo mẫu)

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được nhận học bổng Posco (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại
    

 Thời gian: Trước 16h00 ngày 28/09/2020.

- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ cho cô Giang, Phòng 405 - Tầng 4 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Chú ý: Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được xét học bổng nếu đủ điều kiện