+84-4-37450188

Thông báo chương trình học bổng Vingroup năm 2020-2021

Ngày: 02/12/2020 15:50

 

 Thực hiện công văn 3677/ĐHQGHN-CT & CTHSSV về chương trình học bổng Vingroup năm 2020-2021

 Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN thông báo học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3, 4 (sinh viên năm thứ 5, 6 đối với Trường ĐH Y Dược).

- Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt và có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);

- Năm học 2019-2020 đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường; có kết quả học tập đạt từ loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

           - Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng 

  1. Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN: 03 sinh viên

- Học bổng sinh viên Xuất sắc: 02 sinh viên

- Học bổng sinh viên nghiên cứu khoa học: 01 sinh viên 

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Bản photo công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Vingroup năm học 2020-2021, 

Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ nộp về phòng 405y1,Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN trước ngày  10/12/2020 ( Cô Giang)