+84-4-37450188

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Daito Bunka, Nhật Bản học kì I năm học 2021 - 2022

Ngày: 20/04/2021 09:46

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC DAITO BUNKA, NHẬT BẢN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Kính gửi các em Sinh viên thân mến,

Ngày 06/04/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo số 967/ĐHQGHN-ĐT, ngày 06/04/2021 về chương trình “Trao đổi sinh viên, tại Đại học Daito Bunka, Nhật Bản học kỳ I năm học 2020-2021”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Học kỳ I năm học 2021 – 2022.

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hệ chính quy của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Trình độ ngoại ngữ:

+) Chương trình Ngôn ngữ Nhật Bản: Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối với sinh viên chưa học tiếng Nhật hoặc chưa đủ chứng chỉ tiếng Nhật N2 (lịch học theo tài liệu đính kèm).

+) Các học phần khác: Chứng chỉ tiếng Nhật từ N2 trở lên đối với sinh viên muốn học các môn học chuyên ngành.

5. Thông tin chi tiết và hồ sơ đăng ký: Vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng thông báo!