+84-4-37450188

Thông báo chương trình học bổng Annex năm học 2020 - 2021

Ngày: 04/05/2021 10:51

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các em sinh viên Chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là Học bổng Annex) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng vàtiêu chuẩn xét chọn

- Có kết quả học tập năm học 2019 - 2020 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó.

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2020 - 2021.

  1. Trị giáhọc bổng:3.500.000 đồng/01 sinh viên.
  2. Chỉ tiêu học bổng : 01sinh viên.
  3. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt; riêng đối với sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, viết thêm 01 bản bằng tiếng Trung Quốc);

- Bảng điểm năm học 2019 - 2020 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;

- Giấy xác nhận kết quả rèn luyện năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Photo học bạ trung học phổ thông.

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo Phòng/Bộ phận Chính trị và Công tác Sinh viên;

- Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng.

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Annex năm học 2019 - 2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các em sinh viên nộp hồ sơ về phòng 405, Y1, trường ĐHYD trước 12h00 ngày 13/5/2021.

Quá thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ nộp chậm đều không hợp lệ

Trân trọng thông báo./.