+84-4-37450188

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023

Ngày: 06/04/2023 18:50

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Há»™i nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023

 

Thá»±c hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 nhằm khuyến khích và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bá»™, giảng viên trẻ và sinh viên, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN có kế hoạch tổ chức Há»™i nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023, dá»± kiến nhÆ° sau:

Thời gian dá»± kiến: (Thứ Năm) 11/ 05/ 2023 

Địa Ä‘iểm: Nhà Y1, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Thành phần tham dá»±: Toàn thể cán bá»™, giảng viên trẻ (dÆ°á»›i 35 tuổi) và sinh viên
trá»±c thuá»™c trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN tham gia nghiên cứu khoa học liên quan đến các khoa học y, dược hoặc liên ngành khoa học sức khỏe.

Để chuẩn bị cho Há»™i nghị, Ban tổ chức thông báo má»™t số ná»™i dung sau:

I. Há»™i nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023

1.1. Các mốc đăng ký và ná»™p báo cáo toàn văn:

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 10/04/2023.

Hình thức đăng ký: Gá»­i email đăng ký về địa chỉ qlkhhtpt.ump@vnu.edu.vn, tiêu đề thÆ° [HNKH2023_Lá»›p/Bá»™ môn], ná»™i dung email bao gồm: 1, Tên đề tài; 2, Tên GV hÆ°á»›ng dẫn; 3, Tên tác giả và báo cáo viên (số Ä‘iện thoại và email).

- Thời gian và hình thức ná»™p báo cáo (tóm tắt và toàn văn): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2023. HÆ°á»›ng dẫn trình bày báo cáo trong Phụ lục kèm theo.

Yêu cầu đối vá»›i sản phẩm cần ná»™p:

+ Báo cáo chÆ°a từng được công bố trên bất cứ tạp chí trong nÆ°á»›c/quốc tế nào.

+ Ná»™p 01 file báo cáo tóm tắt dạng Word, 01 file báo cáo toàn văn dạng word về địa chỉ qlkhhtpt.ump@vnu.edu.vn, tiêu đề thÆ° [HNKH2023], và 05 bản báo cáo
toàn văn bản in về phòng 309 nhà Y1.

+ Tất cả các báo cáo tham dá»± đều phải gá»­i poster cùng email và báo cáo toàn văn, theo thời hạn nhÆ° trên. Yêu cầu về Poster: 01 Poster tóm tắt đề tài nghiên cứu được thiết kế theo mẫu (Phụ lục) và lÆ°u ở dạng PDF kích thÆ°á»›c 1,8 x 0,8.

1.2. Cách thức tổ chức và cÆ¡ cấu giải thưởng

- Đối vá»›i các báo cáo khoa học, chia thành 2 vòng thi:

+ Vòng I (dá»± kiến 28/04/2023- 08/05/2023): Chia các báo cáo tham dá»± thành 3 há»™i đồng chấm: Y, Dược; Y Dược học cÆ¡ sở và liên ngành. Má»—i đề tài sẽ được
há»™i đồng giám khảo chấm Ä‘iểm, tính Ä‘iểm trung bình và chọn ra các đề tài tốt nhất để tham gia vào vòng II – Vòng chung khảo.

+ Vòng II (dá»± kiến 11/05/2021): Báo cáo được chọn sẽ được tham gia trình bày tại há»™i nghị. Báo cáo viên có 10 phút để trình bày ngắn gọn về đề tài nghiên cứu (khuyến khích kết hợp vá»›i powerpoint và hình ảnh minh họa), 05 phút cho hỏi và
trả lời các câu hỏi. Sau khi tất cả các đề tài hoàn thành báo cáo, Há»™i đồng giám khảo sẽ tổng hợp, công bố các đề tài đạt giải (xếp hạng theo Ä‘iểm trung bình của
Hội đồng).

Các đề tài có giá trị được tham gia Há»™i nghị Khoa học của ĐHQGHN. Ngoài ra, các báo cáo tham dá»± Há»™i nghị có thể được lá»±a chọn đăng trên Tạp chí
Khoa học (Đại học Quốc gia Hà Ná»™i, Chuyên san Khoa học Y Dược), sau khi được gá»­i phản biện và được chấp thuận theo Ä‘úng quy định của Tạp chí.

2. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến Ä‘óng góp hoặc phản hồi xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN; Phòng 309, Tầng 3, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i.

Email: qlkhhtpt.ump@vnu.edu.vn,

Thông báo chi tiết xin mời xem tại Ä‘ây.

Trân trọng thông báo./.