+84-4-37450188

Sự kiện

05/2020 04

Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa

08:45AM - 12:00AM P.201 nhà Y1

Căn cứ vào thông báo lịch Khảo sát sơ bộ (KSSB) của Đoàn ĐGN Căn cứ yêu cầu về thành phần tham dự buổi KSSB của Đoàn ĐGN Căn cứ chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thực hiện sự chỉ đạo đạo của Ban Chủ nhiệm Khoa Y Dược, Trung tâm xin kính gửi quý Thầy Cô lịch cụ thể về việc KSSB Đánh giá ngoài CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Y

03/2017 14

Thông báo về Sinh hoạt khoa học chủ đề "Hiện tượng trao đổi gen kháng kháng sinh trong nguồn nước và các vấn...

08:30AM - 11:00AM Phòng 106 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Phát triển, Khoa Y dược-ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức Sinh hoạt khoa học chủ đề: "Hiện tượng trao đổi gen kháng kháng sinh trong nguồn nước và ung thư nói chung bao gồm cả ngân hàng sinh học" do Giáo sư Michaela Goodson, trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Đại học Newscastle, Malaysia trình bày.