+84-4-37450188

Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa

08:45AM - 12:00AM P.201 nhà Y1

- Căn cứ vào thông báo lịch Khảo sát sơ bộ (KSSB) của Đoàn ĐGN
- Căn cứ yêu cầu về thành phần tham dự buổi KSSB của Đoàn ĐGN
- Căn cứ chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện sự chỉ đạo đạo của Ban Chủ nhiệm Khoa Y Dược, Trung tâm xin kính gửi quý Thầy Cô lịch cụ thể về việc KSSB Đánh giá ngoài CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa như sau:
1. Thời gian và địa điểm: 8h30 sáng thứ 2 ngày 4/5/2020: 
+ Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa chào, gặp mặt Đoàn 
Phụ trách các nhóm xây dựng Báo cáo TĐG họp cùng Đoàn tại phòng làm việc của Đoàn.
 
2. Thời gian và địa điểm: 10h-11h30 sáng thứ 2 ngày 4/5/2020:
Toàn thể Ban Chủ nhiệm Khoa, Phụ trách các nhóm viết báo cáo TĐG, Đại diện Hội đồng TĐG, Công Đoàn Khoa, Đoàn TN Khoa, Đại diện khối Bộ môn dự họp tại Phòng 201 nhà Y1 Khoa Y Dược.
(Chi tiết theo file đính kèm)
 
Vì tình hình dịch bệnh, theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Đoàn nên số cán bộ tham dự không quá 20 cán bộ. Do đó số cán bộ mời dự họp cũng giới hạn, mang tính đại diện, kính mong Thầy Cô thông cảm và tới dự họp đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần