+84-4-37450188

Seminar khoa học Children’s environmental health: important of early life

09:00AM - 11:00AM Hội trường Tầng 4, Nhà Y2, Trường ĐH Y Dược

Theo kế hoạch của nhóm nghiên cứu về “Ảnh hưởng của phơi nhiễm dioxin tới sức khoẻ trẻ sơ sinh” (Dự án hợp tác giữa Nhóm nghiên cứu của Đại học Kanazawa - Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Y Dược; JICA tài trợ), ngày 6/1-7/1 tới đây có Dr. Homma và Dr. Nakayama (thuộc Đại học Kanazawwa và Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản) sẽ tới thăm và làm việc tại Trường. Trong dịp này các nhà khoa học sẽ trình bày bài giảng với tiêu đề "Children’s environmental health: important of early life”, ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Anh. Kế hoạch diễn ra buổi Seminar như sau:

- Thời gian diễn ra: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 07/02/2023 (thứ ba)

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 nhà Y2, Trường Đại học Y Dược

- Thành phần: Ban Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn liên quan đến chuyên môn; Các chuyên gia, giảng viên, bác sĩ, học viên, sinh viên và các đại biểu quan tâm.