+84-4-37450188

Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019 - 2020

Ngày: 12/06/2019 08:11

Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019 - 2020

Đại học Quốc gia thông tin tới tất cả các lớp về chương trình giao lưu tại Nhật Bản do Tổ chức Shinnyoen Nhật Bản tài trợ năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn

- Sinh viên hệ chính quy, khóa QH-2016, QH-2017 (riêng Khoa Y Dược xét thêm sinh viên khóa QH-2015);

- Học kỳ 1 năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;

- Có quan tâm và hiểu biết về Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;

- Có ý thức tham gia và tổ chức chương trình;

- Có sức khỏe và đạo đức tốt;

- Có đủ điều kiện làm visa.    

2. Chương trình giao lưu

- Thời gian: 4-5 ngày (dự kiến tháng tháng 8/2019 hoặc 10/2019).

- Kinh phí: Do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ.

3. Hồ sơ đăng ký

- Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho chương trình;

- Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

- Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

- Thư giới thiệu của giảng viên;

- Bản photo hộ chiếu;

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo chứng nhận thành tích học tập, chứng chỉ tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; hoạt động xã hội  cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại. 

4. Hạn nộp hồ sơ:

- Hồ sơ gửi về phòng 405 tòa Y1 Khoa Y Dược, ĐHQGHN 

- Nhận hồ sơ hết ngày 21/06/2019

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ:

             Chuyên viên: Trang - P.405 - Bộ phận CTHSSV