+84-4-37450188

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 21 năm 2019

Ngày: 03/07/2019 09:27

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 21 năm 2019

Với mục đích duy trì, nâng chất sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên qua đó tiếp tục phát triển, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 

Đối tượng, số lượng, thời gian, thể lệ bài tham dự, các nhóm lĩnh vực thi, giải thưởng, các giai đoạn .... ; thể lệ bài viết tham dự được viết đầy đủ và chi tiết trong file đính kèm, đề nghị các bạn đọc kĩ và tham khảo thêm trên website và fanpage của Giải thưởng.

Website 1: http://eureka.khoahoctre.com.vn/eureka/

Website 2: http://www.khoahoctre.com.vn/tin-tuc-su-kien-1438658332-loai-tin-tuc

Fanpage: https://www.facebook.com/sinhviennckh/

Mọi thông tin xin liên hệ:
- Phòng Khoa học công nghệ, Khoa Y dược, P.302, Tòa Y1, ĐHQGHN; 
- Đ/c Nguyễn Ngọc Liên - SĐT: 0369.873.860 - Email: nnl300496.dt@gmail.com
Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học và Phát triển Dự án.
Trân trọng./.