+84-4-37450188

Trao học bổng thủ khoa

Ngày: 22/07/2016 23:31

Thông báo trao học bổng thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2015 cho sinh viên khối ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM

Nhằm tuyên dương, khen thưởng các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2015, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim tổ chức tuyên dương và tặng thưởng thủ khoa đầu vào các trường thuộc khối ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM.

Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên viên TP.HCM thông báo đến các đơn vị về việc giới thiệu thủ khoa tuyển sinh, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng:

Các đơn vị rà soát và giới thiệu các gương thủ khoa tiêu biểu như sau:

Thông báo về qui định hạn mức truy cập Internet đối với người học

Quy định về quản lý và hoạt động mạng VNUnet và cổng thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo quyết định số 1098/QĐ-KHCN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội có qui định hạn mức truy cập Internet hàng tháng miễn phí đối với các đối tượng được xác định theo cơ sở dữ liệu cán bộ và người học (xem phụ lục 1 gửi kèm). Đối với lượng sử dụng vượt trội, người dùng sẽ phải thanh toán với mức giá bằng 2/3 so với giá cước ADSL trung bình cùa ba nhà cung cấp dịch vụ Internet chính ở Việt Nam là VNPT, Viettel và FPT (biển giá cước của ba nhà cung cấp như trong phụ lục 4).

Phổ biến Luật Giáo dục Đại học năm 2012

Ngày 21/8/2012, ĐHQGHN đã có công văn số 2724 /ĐHQGHN-CTHSSV về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục Đại học tới cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (người học) ở ĐHQGHN, giúp cán bộ, viên chức và người học hiểu biết tốt Luật Giáo dục Đại học, trong đó có ĐHQG để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật.

Thông báo tuyển sinh bổ sung năm học 2012

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai, tổ chức và quản lý đào tạo, đặc biệt là việc bố trí các nhóm thực tập tại các bệnh viện và cơ sở sản xuất dược phẩm sau này, Ban chủ nhiệm Khoa Y Dược thống nhất phương án xét tuyển bổ sung của Khoa Y Dược như sau:

Chương trình vay vốn không lãi suất cho sinh viên Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên học tập, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai Chương trình vay vốn không lãi suất để thanh toán học phí từ Quỹ hỗ trợ sinh viên Việt Nam của UOB (gọi tắt là Quỹ UOB) đối với sinh viên (SV) ĐHQGHN.
Thông tin về Chương trình cho SV vay vốn từ Quỹ UOB như sau: