+84-4-37450188

Tin sinh viên

Hạn mức truy cập internet với người học

Hạn mức truy cập internet với người học

Quy định về quản lý và hoạt động mạng VNUnet và cổng thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo quyết định số 1098/QĐ-KHCN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội có qui định hạn mức truy cập Internet hàng tháng miễn phí đối với các đối tượng được xác định theo cơ sở dữ...

Xem tiếp