+84-4-37450188

Dự kiến Danh sách Đoàn và thời gian dự kiến đánh giá chương trình đào tạo chuẩn ngành Y Khoa

Ngày: 26/03/2020 15:42

Căn cứ Hợp đồng số 02/HĐĐG2020-CTĐT.YKHOA/YD.QGHN ngày 19 tháng 3 năm 2020 giữa Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD);

Căn cứ công văn số 106/CV-KYD ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đề nghị triển khai đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa của Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và để chuẩn bị cho hoạt động ĐGN tại Khoa Y Dược. Khoa Y Dược thông báo danh sách, thời gian dự kiến đánh giá ngoài như sau:

Danh sách đoàn đánh giá ngoài:

TT

Ho và tên

Chức vụ/Nơi công tác

Nhiệm vụ

1

GS.TSKH. Bành Tiến Long

Uy viên Hội đồng CSKH & CNQG•,

Ủy viên Hội đồng GSNN

Trưởng đoàn

2

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

Giám đốc Trung tâm

KÐCLGD – Hiệp hội CTÐHCÐ VN

Cố vấn đoàn ÐGN

3

ThS Đinh Tuấn Dũng

TP ÐGCLGD

Trung KÐCLGD Hiệp hội CTÐHCÐVN

Thư ký đoàn

4

TS. Phạm Ngân Giang

Chánh VP- Cục Khoa học

Công nghê và Đào tạo – Bộ y tế

Thành viên trường trực

5

TS. Nguyễn Quang Mạnh

Trưởng phòng Khảo thí và ÐBCLGD trường ĐH-Y Dược, ĐH Thái Nguyên

Thành viên

Danh sách cán bộ hỗ trợ:

TT

Ho và tên

Chức vụ/Nơi công tác

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

CVP TT KÐCLGD Hiệp hội CTÐHCÐVN

Cán bộ hỗ trợ hành chính

2

TS. Nguyễn Minh Khôi

Cán bô TT KÐCLGD Hiêp hội CTÐHCÐVN

Cán bộ hỗ trợ hành chính

Khảo sát sơ bộ:

Thời gian Thứ 6, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khảo sát chính thức: 

Thời gian: Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020

Địa điểm Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin chi tiết tại đây