+84-4-37450188

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN

Ngày: 24/04/2023 15:11

Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1319-QĐ/ĐHYD ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Xem toàn bộ văn bản tại đây.