+84-4-37450188

Quyết định thành lập các Tổ Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN

Ngày: 24/04/2023 15:02

Quyết định số 1403-QĐ/ĐHYD ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược.

Xem nội dung văn bản tại đây.