+84-4-37450188

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH Y KHOA - KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN

Ngày: 24/04/2023 15:15

Quyết định số 122-QĐ/KĐCLGD ngày 8 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định giáo dục trực thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Xem Quyết định tại đây.

Xem Giấy chứng nhận tại đây.