+84-4-37450188

Tin tức khoa

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035

Đến năm 2030 Trường Đại học Y Dược trở thành một trong ba trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Chất lượng giáo dục của Trường được công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN), một số lĩnh vực chuyên sâu được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín của khu vực Châu...

Xem tiếp
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường nhằm đáp ứng các đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Từng bước củng cố, xây dựng văn hóa chất lượng trong tất cả các hoạt động của Trường.

Xem tiếp