+84-4-37450188

Tin đào tạo

Đề cương ôn tập sau đại học năm 2022

Đề cương ôn tập sau đại học năm 2022

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ - BSNT(các chuyên ngành) và hướng dẫn ôn tập, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN gửi tới các bạn ứng viên kế hoạch và hướng dẫn ôn tập các lớp, như sau:

Xem tiếp