+84-4-37450188

Tin đào tạo

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN tuyển sinh các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Điều dưỡng tổng chỉ tiêu là 550 sinh viên theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh trên cả nước...

Xem tiếp