+84-4-37450188

Tin đào tạo

Thông báo điểm trúng tuyển và kế hoạch nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển và kế hoạch nhập học kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14/12/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào thạc sĩ, bác sĩ nội trú năm 2022 của Trường Đại học Y Dược; Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-ĐHYD, ngày 15/12/2022 và Quyết định số 2189/QĐ-ĐHYD, ngày 15/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN về việc công nhận thí sinh trúng tuyển...

Xem tiếp