+84-4-37450188

Tin đào tạo

Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Căn cứ Công văn số 4049/ĐHQGHN-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý cho Trường Đại học Y Dược tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 vào ngày 03-04/12/2022, Trường Đại học Y Dược thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học năm 2022.

Xem tiếp