+84-4-37450188

Tin tức chung

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng Cơ sở...

Từ ngày 13 đến ngày 18/10/2023, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã đón tiếp và làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) một trong những Trung tâm Kiểm định Chất lượng lớn, uy tín và giàu kinh nghiệm nhất Việt Nam, thực hiện đợt khảo sát chính thức kiểm...

Xem tiếp
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện đợt Khảo sát Sơ bộ trong hoạt động kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện đợt Khảo sát Sơ bộ trong hoạt động kiểm định chất lượng Cơ sở giáo...

Ngày 04/10, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được thành lập bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức theo Quy trình kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp