+84-4-37450188

Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN lên đường giúp miền Nam chống dịch Covid-19

Ngày: 12/08/2021 21:45

Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN lên đường giúp miền Nam chống dịch Covid-19

Đoàn tình nguyện của Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN gồm 25 thành viên, trong đó có 5 giảng viên - bác sĩ và 20 sinh viên y khoa tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 cho tỉnh Đồng Tháp.

(Nguồn VNU)