+84-4-37450188

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược

Ngày: 14/11/2022 23:03

Ngày 14/11/2022, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3993/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đối với PGS.TS Đinh Đoàn Long. Hiện tại, PGS.TS Đinh Đoàn Long đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Trước đó, ngày 18/10/2022 Hội đồng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN đã họp phiên chính thức để bầu Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên đã thống nhất, tín nhiệm bầu đồng chí Đinh Đoàn Long - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PGS.TS Đinh Đoàn Long - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 - 2025
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội đồng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận theo Quyết định số 2351/QĐ-ĐHQGHN ngày 14 tháng 07 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN.

Thông tin các Quyết định công nhận:

Quyết định số 2351 về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quyết định số 3993 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Theo Quyết định số 2351/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/7/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Lê Ngọc Thành

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

3

Phạm Như Hải

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

4

Phạm Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Dược

5

Mè Quốc Vọng

Sinh viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược

6

Đinh Đoàn Long

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

7

Lê Minh Kỳ

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Y Dược

8

Vũ Thị Thơm

Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở, Trường Đại học Y Dược

9

Bùi Thanh Tùng

Trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược

10

Nguyễn Thành Trung

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Y Dược

11

Ngô Lan Anh

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng, Trường Đại học Y Dược

12

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên cao cấp Bộ môn QL&KT Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội

13

Nguyễn Mạnh Khánh

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

14

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn PDH

15

Đỗ Ngọc Sơn

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương