+84-4-37450188

Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Thể thao Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày: 05/04/2023 11:58

Ngày 4/4 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i (ĐHQGHN) và Bệnh viện Thể thao Việt Nam Ä‘ã tổ chức lá»… ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp, tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học, Ä‘ào tạo nguồn nhân lá»±c chuyên sâu về y học thể thao nói riêng và khối ngành khoa học sức khỏe nói chung.

Tham dá»± buổi lá»… về phía Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN có GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng; PGS.TS Đinh Đoàn Long, Chủ tịch Há»™i đồng trường; GS.TS Nguyá»…n Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng cÅ©ng lãnh đạo, cán bá»™ các phòng ban chức năng. Về phía Bệnh viện Thể thao Việt Nam có PGS.TS.BS Võ Tường Kha, Giám đốc; BS.CKII VÅ© Thu Thủy, Phó Giám đốc cùng lãnh đạo, cán bá»™ đại diện các khoa phòng. Đặc biệt, tại buổi lá»… còn có sá»± hiện diện của PGS.TS Nguyá»…n Danh Hoàng Việt,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

PGS.TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam phát biểu tại buổi lá»…

Mở đầu chÆ°Æ¡ng trình, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam PGS.TS Võ Tường Kha bày tỏ niềm vui khi Nhà trường tin tưởng, lá»±a chọn Bệnh viện trở thành Ä‘Æ¡n vị Ä‘ào tạo thá»±c hành, phát triển chuyên ngành má»›i về y học thể thao. PGS.TS Võ Tường Kha chia sẻ, thời gian qua Trường Đại học Y Dược có những bÆ°á»›c phát triển vượt bậc, quy tụ Ä‘á»™i ngÅ© chuyên gia đầu ngành và mở nhiều mã ngành Ä‘ào tạo từ đại học đến sau đại học. Cùng Ä‘ó, Bệnh viện Thể thao Việt Nam là bệnh viện Ä‘a khoa chuyên về y học thể thao đầu tiên của Việt Nam, chuyên Ä‘iều trị và há»— trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân, các vận Ä‘á»™ng viên trên khắp cả nÆ°á»›c vá»›i nhiều trung tâm trá»±c thuá»™c. Bệnh viện có thế mạnh về má»™t số chuyên khoa nhÆ°: Y học thể thao, CÆ¡ xÆ°Æ¡ng khá»›p, Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng,…

PGS.TS Võ Tường Kha cÅ©ng cho biết qua khảo sát nhu cầu khám chữa bệnh về chấn thÆ°Æ¡ng trong thể thao rất lá»›n nhÆ°ng Ä‘á»™i ngÅ© bác sÄ© chuyên sâu còn nhiều hạn chế. Trên cÆ¡ sở Ä‘ó, Bệnh viện Ä‘ã phối hợp cùng Trường thành lập Bá»™ môn Y học thể thao nhằm tăng cường phát triển công tác Ä‘ào tạo, nghiên cứu khoa học hÆ°á»›ng đến há»™i nhập quốc tế. Hiện tại, Bá»™ môn Ä‘ang xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo Chuyên khoa I và dá»± kiến thí Ä‘iểm phát triển chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo Chuyên khoa II. Thời gian tá»›i, PGS.TS Võ Tường Kha mong rằng hai Ä‘Æ¡n vị sẽ phối hợp chặt chẽ để đạt được những kết quả thiết thá»±c và cụ thể.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN - GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành phát biểu tại buổi lá»…

Phát biểu tại buổi lá»…, GS.TS Lê Ngọc Thành nhấn mạnh lá»… ký kết hợp tác sẽ mở ra nhiều cÆ¡ há»™i để hai Ä‘Æ¡n vị liên kết chuyên sâu và Ä‘i vào triển khai những kế hoạch Ä‘ào tạo, nghiên cứu khoa học trong lÄ©nh vá»±c Y học thể thao. Vá»›i thế mạnh hiện có, GS.TS Lê Ngọc Thành hy vọng Bá»™ môn Y học thể thao của Trường thời gian tá»›i sẽ có Ä‘óng góp tích cá»±c trong việc Ä‘ào tạo nhân lá»±c y tế  chăm sóc sức khỏe cho Ä‘á»™i ngÅ© vận Ä‘á»™ng viên trên khắp cả nÆ°á»›c cÅ©ng nhÆ° phục vụ người dân. Ngoài ra, GS.TS Lê Ngọc Thành mong rằng Bệnh viện sẽ tạo Ä‘iều kiện cho các y bác sÄ© tham gia giảng dạy, Ä‘ào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình Ä‘á»™ chuyên môn. Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN cùng Bá»™ môn sẽ kết hợp vá»›i Bệnh viện để triển khai Ä‘ào tạo bác sÄ© chuyên ngành y học thể thao – Ä‘ây là má»™t trong những chuyên ngành nhận được nhiều sá»± quan tâm của học viên.

PGS.TS Nguyá»…n Danh Hoàng Việt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao gá»­i lời chúc mừng đến hai Ä‘Æ¡n vị

Gá»­i lời chúc mừng đến hai Ä‘Æ¡n vị tại lá»… ký kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao PGS.TS Nguyá»…n Danh Hoàng Việt cÅ©ng chia sẻ về thá»±c trạng thiếu hụt nguồn lá»±c Ä‘á»™i ngÅ© y bác sÄ© chuyên sâu về y học thể thao hiện nay. Chính vì vậy, ông cho rằng việc thành lập mã ngành Ä‘ào tạo bác sÄ© y học thể thao là nhu cầu cấp thiết. PGS.TS Nguyá»…n Danh Hoàng Việt cho rằng hai Ä‘Æ¡n vị cần có chiến lược cụ thể, hÆ°á»›ng tá»›i năm 2030 Ä‘ào tạo hÆ¡n 50 bác sÄ© y học thể thao để góp phần phát triển mạng lÆ°á»›i y tế quốc gia há»— trợ cho nền thể thao nÆ°á»›c nhà và há»™i nhập vào mạng lÆ°á»›i y học thể thao quốc tế.

Má»™t số hình ảnh tại lá»… ký kết:

UMP Media