+84-4-37450188

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP

Ngày: 26/04/2018 15:03

Khoa Y Dược xin gửi tới Anh/Chị và gia đình lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Để có thông tin đầy đủ, làm cơ sở điều chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Khoa gửi tới Anh/ Chị phiếu khảo sát tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. Rất mong Anh/Chị cung cấp các thông tin một cách khách quan vào phiếu khảo sát